Skupaj za dobro nogometa

arhiv >>

Projekti, ki dvigujejo profil nogometa v družbi in izboljšujejo status ter javno podobo nogometašev, povečujejo povezanost klubov z lokalnimi skupnostmi in posledično obisk na tekmah. Slovenija si lahko za zgled vzame nekaj bolj urejenih in k temu naravnanih sredin iz tujine, na primer Anglije, kjer se z omenjenimi projekti ukvarjajo že nekaj časa.

Vsebine

Vsebine projekta »SKUPAJ ZA DOBRO NOGOMETA« so razdeljene na projekte, ki jih izvajajo klubi v istem obdobju in so vezani na letni čas. Načrtovana je ena skupna akcija, v vsakem letnem času.

Posamične akcije in kampanje v okviru klubov in lokalnih skupnosti se izvajajo v skladu z lokalnimi zmožnosti projektov in prireditev, ki nam jih bodo posredovale lokalne oblasti (mestne občine, krajevne skupnost) z željo po skupnem sodelovanju in večji odmevnosti posameznega dogodka.

Izbrane aktivnosti in njihov uspeh bodo prav tako odvisne od pripravljenosti ustanov (npr. vrtcev, osnovnih in srednjih šol ter ostalih organizacij), ki naj bi vključevale nogometaše, z namenom spodbujanja in opozarjanja na določeno problematiko, v njihovem okolju.

Štirje projekti ZA DOBRO NOGOMETA:

ZIMA            - Januar: PARAŠPORT JE ŠPORT

POMLAD    - Marec: OSMI MAREC – DAN ŽENA (neaktiven)

POLETJE   - Junij: NOGOMETAŠI NA TVOJI STRANI

JESEN        - Oktober: ROŽNATI OKTOBER

 

Sponzorji