Skupaj za dobro nogometa

arhiv >>

Projekti, ki dvigujejo profil nogometa v družbi in izboljšujejo status ter javno podobo nogometašev, povečujejo povezanost klubov z lokalnimi skupnostmi in posledično obisk na tekmah. Slovenija si lahko za zgled vzame nekaj bolj urejenih in k temu naravnanih sredin iz tujine, na primer Anglije, kjer se z omenjenimi projekti ukvarjajo že nekaj časa.

Ciljne skupine

 Ciljne skupine so :

• prebivalci lokalne skupnosti kot splošna javnost

• lokalni mediji, ki poročajo o dogodkih in aktivnostih nogometašev tudi izven igrišč, kar se je do sedaj dogajalo le redko in so načeloma zelo pomemben člen v obveščanju o življenju v lokalni skupnosti. Npr: televizije in radiji vabijo nogometaše v pogovorne oddaje, kjer predstavljajo svoje izkušnje in svoje videnje njihovega kraja, svojega življenja ali problematike ljudi ter okolice.

• Lokalna oblast, ki lahko skozi nogometaše opozarja na problematiko in z njimi promovira še bolj odmevne stvari, ki jih je dosegla. Z nogometaši se odpirajo trgovski centri, bolnišnice, igrišča, ...

• Najpomembnejša ciljna skupina znotraj širše javnosti pa so vsekakor predšolski in osnovnošolski otroci, saj so “investicija” za prihodnost. Že s samo prisotnostjo nogometaša, lahko otroci dobijo miselne vzorce, ki jim spremenijo trenutno videnje na svet ali način življenja. Začno se zanimati za gibanje, zdravo prehranjevanje in počasi začno opažati, da šport, prej kot obremenitev, deluje kot sprostitev. Na tem mestu je pomembno poudariti tudi možnost sodelovanja z ministrstvi, kot glasniki njihovih projektov s podobno tematiko osveščanja, ki že sedaj spodbujajo šolo obvezne otroke k več gibanja in zdravemu življenju. Prav tako so pomembne tudi dobrodelne organizacije, ki delujejo v določeni lokalni skupnosti, kot so DPM (Društvo prijateljev mladine), Rdeči križ, Karitas in podjetja, ki znotraj svojega delovanja v lokalnih skupnostih izvajajo projekte družbene odgovornosti in pomagajo otrokom, bolnim in ostalim pomoči potrebnim posameznikom ( Tuš, Mik Celje, Mercator, Gorenje...).

 

Sponzorji