Glave gor

arhiv >>

Za akcijo ozaveščanja o raku, nogometne tekme niso bile izbrane naključno, saj rak ne izbira. Prvi primeri so se začeli pojaviljati tudi med profesionalnimi športniki, nogometaši. SPINS in vsa onkološka društva so se zato odločili, da tudi oni javnost aktivneje obveščajo o tej bolezni- Onkološki inštitut, Društvo onkoloških bolnikov Slovenije, Slovensko združenje za boj proti raku, Europa Donna, Fraj-an. Poleg njih so se akciji pridružili še Sindikat Športnikov Slovenije in Zveza svobodnih sindikatov Slovenije. Tako so se v boju proti raku na pobudo SPINS prvič združila vsa onkološka društva v Sloveniji.

Namen projekta

Namen kampanje Glave gor je bil, da »udari« na stadione tako nepričakovano, kot nas nepričakovano zadane bolezen, in da akcija ujame ljudi nepripravljene, tako kot nas nepripravljene doleti bolezen.

Ker se je o raku leta 2005 govorilo zelo malo, oziroma se je govorilo o njem le med bolniki in njihovimi sorodniki, odločitev, da s to boleznijo seznanimo ljudi tudi tam, kjer bi sami najmanj pričakovali, na nogometnih stadionih, ni bila težka.

Foto galerije

Pokaži diskriminciji rdeči karton. Šteje gol, ne priimek

Kot povsod po svetu se tudi v Sloveniji srečujemo z diskriminacijo. Najbolj so ji podvržene ranljive skupine, kot so rasne, etnične in verske manjšine, istospolno usmerjeni, starejši, hendikepirani ter druge skupine, ki jih zaznamuje določena osebna okoliščina. Diskriminacija omejuje svobodo ljudi in prispeva k občutkom ponižanosti, prizadetosti ter nemoči. S tem pa je prizadeta tudi širša družba;

V nogometu igralce ocenjujemo po dosežkih ter prispevku k ekipi in ne po veroizpovedi, narodnosti ali barvi kože. Diskriminacija je nedopustna! Zato POKAŽIMO DISKRIMINACIJI RDEČI KARTON!

Sponzorji