Nogometaši na tvoji strani

arhiv >>

Po besedah pedagogov in učiteljev, branje tudi pri nas postaja vedno večji problem. Zato smo se na Sindikatu profesionalnih igralcev nogometa Slovenije, ob pomoči Združenja 1.SNL, odločili pomagati. Skupaj z vodjo bralnega projekta in vodstvom OŠ Maksa Pečarja je bil tako zasnovan pilotski (poizkusni) projekt “Na Tvoji strani.”

Primeri dobrih praks iz tujine kažejo, da lahko športniki, kljub rednemu ukvarjanju z nogometom oz. športom nasploh, pripomorejo in spodbudijo motivacijo za učenje pri otrokih.


 

Možnosti za nadgradnjo projekta

Sodelovanje s priljubljenim glasbenikom, priprava glasbenega spota/himne, ki govori o projektu in poziva k podpori. V spotu nastopajo tudi nogometaši – igrajo nogomet in berejo otrokom pravljice. Predlog glasbenikov: Murat & Jose, Zlatko itn.

Sodelovanje z znanim piscem pravljic, ki na pobudo SPINS napiše pravljico o nogometu in izobraževanju. Pravljico se prodaja na osnovnih šolah in v športnih društvih,  po posebni ceni. Izkupiček od prodaje se nameni otrokom iz manj privilegiranih družin, za nakup športne in šolske opreme.

Sponzorji