Nogometaši na tvoji strani

arhiv >>

Po besedah pedagogov in učiteljev, branje tudi pri nas postaja vedno večji problem. Zato smo se na Sindikatu profesionalnih igralcev nogometa Slovenije, ob pomoči Združenja 1.SNL, odločili pomagati. Skupaj z vodjo bralnega projekta in vodstvom OŠ Maksa Pečarja je bil tako zasnovan pilotski (poizkusni) projekt “Na Tvoji strani.”

Primeri dobrih praks iz tujine kažejo, da lahko športniki, kljub rednemu ukvarjanju z nogometom oz. športom nasploh, pripomorejo in spodbudijo motivacijo za učenje pri otrokih.


 

Zakaj pravljice/knjige?

Pravljice so za otroke okno v svet, ki jim poleg domišljijsko-intelektualnega razvoja omogoča tudi lažje razumevanje družbenih razmerij, vlog, lastnih čustev ter učenje temeljnih življenjskih vrednot, kot so predanost, iskrenost, požrtvovalnost in vztrajnost. Te vrednote morajo biti sestavni del vsakega izobraževanja in športne aktivnosti (nogometa), ki bistveno oplemenitita naše življenje in morata zato biti ves čas prisotna – tako v fazi odraščanja, kot v odrasli dobi.

Sponzorji