Nogometna zveza Slovenije (NZS)

arhiv >>

NZS trenutno aktivno sodeluje v socialnem dialogu s SPINS. Z uvedbo neodvisne arbitraže je storjen velik korak naprej v odnosu med SPINS in NZS.
Pogovori glede vsebine členov pravilnika o neodvisni arbitraži so se pričeli sredi leta 2012 ter se uspešno zaključili s sprejetjem pravilnika na seji Izvršnega odbora NZS, 13.3.2012. V zadnjem letu so se predstavniki SPINS in NZS večkrat srečali z namenom plodnejšega sodelovanja v prihodnosti.

Na žalost NZS še ne prispeva ničesar k resitvi socialne stiske nogometašev, ki so ostali na cesti zaradi licenciranja, ki ga sama izvaja do klubov. Od obstoja SPINS je zaradi licenciranja na cesti končalo več kot 100 nogometašev brez kakršne koli socialne ali finančne pomoči s strani NZS. Edini, ki je ponudil pomoč in jo zagotavlja tudi v prihodnje, je SPINS.
NZS se še ni jasno opredelila do sprejetja garancijskega fonda, ki bi vsaj deloma pokril izpadle dohodke poklicnih nogometašev propadlih klubov in ne sodeluje s SPINS pri pripravi zakonodajnih aktov, ki bi spremenili socialni, davčni in statusno-pravni položaj slovenskih športnikov in nogometašev.
NZS še ni uredila delovno-pravnega statusa slovenskih nogometašev in reprezentantov, akti NZS pa so nasprotju s pravnim redom RS in pravom EU. NZS še vedno edina v EU pozna nadomestila za prestope amaterskih nogometašev, ki jih je že nekaj let nazaj odpravila tudi Hrvaška.

Garancijski sklad/fond

Zahteva:
Ustanoviti se mora Garancijski sklad/fond, ki bi zaščitil prejemke nogometašev prve in druge slovenske nogometne lige v primeru, da nogometni klub ne izpolnjuje pogojev licenciranja in posledično ugasne, oziroma kadar nogometni klub v celoti ne izpolni svojih obveznosti iz pogodb do igralcev.
Tu govorimo o načelu solidarnost med akterji v slovenskem nogometu, ki bi preprečila izgubo ugleda nogometa kot panoge vsakič, ko pride do spora zaradi plačilne nediscipline. Gre pa tudi za pogodbeno zavezo nogometnih klubov do neposrednih proizvajalcev ter pravno in moralno zavezo NZS, ki je s sistemom licenciranja uvedla stroge pogoje za nastopanje v tekmovanjih NZS, ni pa poskrbela za ‘safety net’, torej na zaščito nogometašev v primeru, ko klub zaradi neizpolnjevanja kriterijev licenciranja preneha obstajati. V sklad bi prispevali v enakem deležu klubi 1. SNL in SPINS ter sorazmerno manj klubi 2. SNL, največji delež pa prispevala NZS. Več na: http://www.spins.si/aktivnosti_projekti/1/garancijski_sklad

Trenutno stanje:
V predzadnjem mandatu predsednika NZS je bilo dogovorjeno, da besedilo pravilnika o garancijskem skladu pripravi Komisija za predpise NZS. Le ta svojega dela ni opravila zadovoljivo (največje izplačilo bi znašalo 2000 EUR), zato smo pri SPINS pripravili drug predlog na tej podlagi, ki pa ga NZS iz nam neznanih razlogov sploh ni obravnavala, niti se o njem kakorkoli izrekla. Trenutni predsednik NZS zatrjuje, da predlog podpira, za sprejetje pa zahteva soglasje vseh klubov. Po nam znanih informacijah predlogu ne nasprotuje noben slovenski prvoligaški klub, kar pomeni, da NZS namerno zavlačuje sprejetje pravilnika. Na ta način NZS neposredno vpliva na regularnost tekmovanja, saj tekmovanje omogoča tudi klubom, ki niso izpolnili vseh svojih obveznosti (če so npr. uspeli s prisilno poravnavo) ter bistveno povečuje verjetnost za morebitno dovzetnost obubožanih nogometašev za nameščanje tekem.

Vse galerije

Foto galerije

Sponzorji