Nogometna zveza Slovenije (NZS)

arhiv >>

NZS trenutno aktivno sodeluje v socialnem dialogu s SPINS. Z uvedbo neodvisne arbitraže je storjen velik korak naprej v odnosu med SPINS in NZS.
Pogovori glede vsebine členov pravilnika o neodvisni arbitraži so se pričeli sredi leta 2012 ter se uspešno zaključili s sprejetjem pravilnika na seji Izvršnega odbora NZS, 13.3.2012. V zadnjem letu so se predstavniki SPINS in NZS večkrat srečali z namenom plodnejšega sodelovanja v prihodnosti.

Na žalost NZS še ne prispeva ničesar k resitvi socialne stiske nogometašev, ki so ostali na cesti zaradi licenciranja, ki ga sama izvaja do klubov. Od obstoja SPINS je zaradi licenciranja na cesti končalo več kot 100 nogometašev brez kakršne koli socialne ali finančne pomoči s strani NZS. Edini, ki je ponudil pomoč in jo zagotavlja tudi v prihodnje, je SPINS.
NZS se še ni jasno opredelila do sprejetja garancijskega fonda, ki bi vsaj deloma pokril izpadle dohodke poklicnih nogometašev propadlih klubov in ne sodeluje s SPINS pri pripravi zakonodajnih aktov, ki bi spremenili socialni, davčni in statusno-pravni položaj slovenskih športnikov in nogometašev.
NZS še ni uredila delovno-pravnega statusa slovenskih nogometašev in reprezentantov, akti NZS pa so nasprotju s pravnim redom RS in pravom EU. NZS še vedno edina v EU pozna nadomestila za prestope amaterskih nogometašev, ki jih je že nekaj let nazaj odpravila tudi Hrvaška.

Predstavniki SPINS v organih NZS

Zahteva:
SPINS zahteva glasovalne pravice v skupščini NZS ter mesto v izvršnem odboru NZS.
Po priporočilu Mednarodnega olimpijske komiteja naj bi vse njegove članice in vse nacionalne športne zveze omogočile sodelovanje športnikov pri odločanju v izvršnih odborih zvez. OKS je v Sloveniji to priporočilo že upošteval, kot tudi večina drugih športnih zvez, v evropskem nogometu npr. Anglija, Portugalska, Češka in Španija. Iz zgoraj omenjenega sledi, da je SPINS upravičena do mesta v Izvršnem odboru NZS ter sedežev v skupščini NZS.

Trenutno stanje:
NZS zahtevo popolnoma zavrača.

Vse galerije

Foto galerije

Sponzorji