Nogometna zveza Slovenije (NZS)

arhiv >>

NZS trenutno aktivno sodeluje v socialnem dialogu s SPINS. Z uvedbo neodvisne arbitraže je storjen velik korak naprej v odnosu med SPINS in NZS.
Pogovori glede vsebine členov pravilnika o neodvisni arbitraži so se pričeli sredi leta 2012 ter se uspešno zaključili s sprejetjem pravilnika na seji Izvršnega odbora NZS, 13.3.2012. V zadnjem letu so se predstavniki SPINS in NZS večkrat srečali z namenom plodnejšega sodelovanja v prihodnosti.

Na žalost NZS še ne prispeva ničesar k resitvi socialne stiske nogometašev, ki so ostali na cesti zaradi licenciranja, ki ga sama izvaja do klubov. Od obstoja SPINS je zaradi licenciranja na cesti končalo več kot 100 nogometašev brez kakršne koli socialne ali finančne pomoči s strani NZS. Edini, ki je ponudil pomoč in jo zagotavlja tudi v prihodnje, je SPINS.
NZS se še ni jasno opredelila do sprejetja garancijskega fonda, ki bi vsaj deloma pokril izpadle dohodke poklicnih nogometašev propadlih klubov in ne sodeluje s SPINS pri pripravi zakonodajnih aktov, ki bi spremenili socialni, davčni in statusno-pravni položaj slovenskih športnikov in nogometašev.
NZS še ni uredila delovno-pravnega statusa slovenskih nogometašev in reprezentantov, akti NZS pa so nasprotju s pravnim redom RS in pravom EU. NZS še vedno edina v EU pozna nadomestila za prestope amaterskih nogometašev, ki jih je že nekaj let nazaj odpravila tudi Hrvaška.

Skupni družbeni in humanitarni projekti

Zahteva:
Pri družbeno odgovornih, socialnih in humanitarnih projektih, ki jih izvaja SPINS, bi moralo obstajati popolno soglasje in sodelovanje glede izvedbe teh projektov, saj so namenjeni pomoči širši družbi ter promociji nogometa kot panoge.
SPINS je v letu 2011 izvedel kar nekaj humanitarnih in družbeno odgovornih akcij, med katerimi lahko izpostavimo predvsem Para Šport je šport (predstavitev košarke na vozičkih), Rožnati oktober (opozarjanje na problematiko raka dojk) ter Nogometaše na tvoji strani (spodbujanje branja otrok od 1. do 4. razreda osnovne šole). S tem pa se seznam ne zaključi, saj se vsako leto število projektov vztrajno povečuje. Sodelovanje do določene mere obstaja s klubi 1. SNL ter Združenjem 1. SNL, glavni partner, ki ima hkrati tudi daleč največji proračun, pa na žalost miži na obe očesi.

Trenutno stanje:
NZS ne podpira nobenega izmed projektov SPINS humanitarne narave, niti v finančnem, niti v organizacijskem smislu.

Vse galerije

Foto galerije

Sponzorji