Para šport je šport

arhiv >>

Povezanost med športniki in pomoč, ki si jo ob tem nudijo, je dvignila ugled tako nogometu kot parašportu ter tako dosegla širše množice ljudi, predvsem tiste, ki so področje športa invalidov smatrali kot tabu. Projekt je marsikomu pokazal pot k lepšemu jutri in hkrati dal dober zgled za vse tiste, ki se ne znajdejo v prelomnih življenjskih situacijah.

Cilji projekta

S pomočjo nogometašev so predstavljene različne panoge para športa, ki je velikokrat izrednega pomena pri vračanju invalidov v normalne tirnice življenja. Projekt lahko marsikomu pokaže pot k lepšemu jutri in je hkrati dober zgled za vse tiste, ki se ne znajdejo v prelomnih življenjskih situacijah.

Povezanost med športniki in pomoč, ki si jo ob tem nudijo, bo dvignila ugled tako nogometu kot parašportu ter tako dosegla širše množice ljudi, predvsem tiste, ki so področje športa invalidov smatrali kot tabu.

V mesecu januarju 2011 smo predstavili košarko na vozičkih, kjer so se v trgovskem centru, v metanju na koš na invalidskem vozičku, pomerili nogometaši in aktivni igralci košarke na vozičkih v Sloveniji.

S projektom bodo največ pridobili invalidi, saj jih bodo ljudje še bolj razumeli, sprejeli medse, jim pomagali in omogočili boljše in predvsem lažje pogoje pri premagovanju vsakodnevnih težav.

Foto galerije

Pokaži diskriminciji rdeči karton. Šteje gol, ne priimek

Kot povsod po svetu se tudi v Sloveniji srečujemo z diskriminacijo. Najbolj so ji podvržene ranljive skupine, kot so rasne, etnične in verske manjšine, istospolno usmerjeni, starejši, hendikepirani ter druge skupine, ki jih zaznamuje določena osebna okoliščina. Diskriminacija omejuje svobodo ljudi in prispeva k občutkom ponižanosti, prizadetosti ter nemoči. S tem pa je prizadeta tudi širša družba;

V nogometu igralce ocenjujemo po dosežkih ter prispevku k ekipi in ne po veroizpovedi, narodnosti ali barvi kože. Diskriminacija je nedopustna! Zato POKAŽIMO DISKRIMINACIJI RDEČI KARTON!

Sponzorji