Para šport je šport

arhiv >>

Povezanost med športniki in pomoč, ki si jo ob tem nudijo, je dvignila ugled tako nogometu kot parašportu ter tako dosegla širše množice ljudi, predvsem tiste, ki so področje športa invalidov smatrali kot tabu. Projekt je marsikomu pokazal pot k lepšemu jutri in hkrati dal dober zgled za vse tiste, ki se ne znajdejo v prelomnih življenjskih situacijah.

Cilji projekta

S pomočjo nogometašev so predstavljene različne panoge para športa, ki je velikokrat izrednega pomena pri vračanju invalidov v normalne tirnice življenja. Projekt lahko marsikomu pokaže pot k lepšemu jutri in je hkrati dober zgled za vse tiste, ki se ne znajdejo v prelomnih življenjskih situacijah.

Povezanost med športniki in pomoč, ki si jo ob tem nudijo, bo dvignila ugled tako nogometu kot parašportu ter tako dosegla širše množice ljudi, predvsem tiste, ki so področje športa invalidov smatrali kot tabu.

V mesecu januarju 2011 smo predstavili košarko na vozičkih, kjer so se v trgovskem centru, v metanju na koš na invalidskem vozičku, pomerili nogometaši in aktivni igralci košarke na vozičkih v Sloveniji.

S projektom bodo največ pridobili invalidi, saj jih bodo ljudje še bolj razumeli, sprejeli medse, jim pomagali in omogočili boljše in predvsem lažje pogoje pri premagovanju vsakodnevnih težav.

Foto galerije

Pokaži nasilju in diskriminaciji rdeči karton 2012

Slovenski nogometaši so z dvigom rdečih kartonov pred začetkom tekem opozorili na problematiko neprimernega navijanja v Sloveniji, predvsem v smislu sovraštva, poniževanj, zbadljivk ter tudi rasističnih opazk in nasilja. Nogometni stadioni morajo postati varno in zgledno okolje za vse generacije slovenskih navijačev. Le na ta način se bo povečalo število navijačev na nogometnih tekmah slokovenskih klubov. 

Prav tako so otrokom od osmega do šestnajstega leta na kampu FC Barcelona v Kopru, predstavil vsebino projekta Pokaži diskriminaciji rdeči karton, ter jim na kar najbolj enostaven način, skozi igro, poizkušal prikazati družbeno problematiko diskriminacije in spremljajočih dejavnikov, katerih žrtve so vse prevečkrat nogometaši oziroma športniki.

Sponzorji