Para šport je šport

arhiv >>

Povezanost med športniki in pomoč, ki si jo ob tem nudijo, je dvignila ugled tako nogometu kot parašportu ter tako dosegla širše množice ljudi, predvsem tiste, ki so področje športa invalidov smatrali kot tabu. Projekt je marsikomu pokazal pot k lepšemu jutri in hkrati dal dober zgled za vse tiste, ki se ne znajdejo v prelomnih življenjskih situacijah.

Prednostni in pomankljivosti projekta

Prednosti

Nogometaši so se s sodelovanjem projektu začeli zavedati kako pomembno je biti zdrav in v življenju početi tisto, kar znaš ter pri tem uživati. Posledično so se začeli zavedati tudi problematike invalidov in nanjo opozarjati ter s tem krepiti željo po nenehni pomoči. S tem, ko so se športniki v javnosti pojavili s problemom invalida ali drugih marginalnih skupin, so šokirali širšo in lokalno javnost, opozorili na situacijo ter poskrbeli, da se je začela okolica tega tudi zavedati. Večkrat ko se na situacijo opozori, večja je strpnost in razumevanje invalidov. 


Pomanjkljivost

To so enkratne akcije, kjer se na probleme opozori enkrat ali dvakrat in se na njih bolj kot ne pozabi. Zato je potrebno na specifične družbene probleme opozarjati kontinuirano. Želimo si, da projekt zaživi in postane tradicionalen.

Sponzorji