Podaj naprej

arhiv >>

Darovanje organov in tkiv za namen zdravljenja s presaditvijo je eno najbolj humanih dejanj v civilizirani družbi. Darujemo lahko po smrti ali za časa življenja, kadar z darovanjem ne ogrožamo svojega zdravja. Z organom ali tkivom, ki ga darujemo po smrti, lahko ohranimo življenje hudo bolni osebi ali spremenimo način življenja v bolj kakovostno pri bolnikih, katerih življenje je odvisno od zdravljenja z dializo. Darovanje po smrti je pogosto povezano z nenadnim dogodkom, ob katerem niti sorodniki ne vedo za opredelitev umrle osebe do darovanja. Zato je zelo pomembno, da se, glede darovanja po smrti opredelimo za časa življenja in s to odločitvijo seznanimo naše bližnje.

 

Od ideje do nastanka

Predstavniki Sindikata profesionalnih igralcev nogometa Slovenije (SPINS), člani Slovenskega društva Transplant in predstavniki zavoda Slovenija – transplant (zavoda Republike Slovenije za presaditve organov in tkiv) so se povezali v želji, da bi s sodelovanjem in skupnimi močmi opozorili na pomen in vlogo transplantiranja organov v Sloveniji. Pripravili so vsebinski program in ključne poudarke projekta ter se za pomoč pri komuniciranju obrnili na agencijo Imelda Ogilvy, specializirano za integrirano tržno komuniciranje.

Na podlagi vsebinskih informacij in želja zgoraj omenjenih predstavnikov, je ekipa agencije Imelda Ogilvy sestavljena iz dveh vodij projekta in odnosov z javnostmi Milane Simonič in Eve Strohmaier Ocvirk, kreativnega direktorja Jureta Požuna, art direktorja Branislava Miloševića, tekstopisca Bora Kolariča in oblikovalca Jožeta Martinčiča prišla do ideje za vizualno podobo in slogan kampanje:

Podaj naprej.

Besedna zveza Podaj naprej izraža tri glavna sporočila kampanje.

a)Želi razbiti predsodke, ki se v slovenski družbi pojavljajo glede presajanja organov. Sporočilo Podaj naprej tej nadvse resni tematiki odvzema ost in jo približuje vsakdanjemu pogovornemu jeziku.
b) Sporočilo se odlično navezuje na nogometno vsebino, ki je okvir celotne kampanje. Nogometaši člani SPINS bodo s prvo podajo razširili sporočilo med ljubitelje nogometa.
c) Slednje pa bo sporočilo Podaj naprej pripravilo do tega, da bodo informacijo širili še naprej.

Družbeno odgovorna kampanja Podaj naprej je sestavljena iz različnih, med seboj povezanih elementov: veleplakatov in plakatov, TV oglasa, tiskanih oglasov, spletnega widgeta, nogometnih žog z nalepkami, nalepkami za drese nogometašev slovenske prve lige in elementov odnosov z javnostmi. Kreativna ekipa agencije Imelda Ogilvy je zasnovala okvirne vizualne podobe, ki so se na podlagi mnenj vseh vključenih strani, realizirale v prave oglase.

 

Sponzorji