Podaj naprej

arhiv >>

Darovanje organov in tkiv za namen zdravljenja s presaditvijo je eno najbolj humanih dejanj v civilizirani družbi. Darujemo lahko po smrti ali za časa življenja, kadar z darovanjem ne ogrožamo svojega zdravja. Z organom ali tkivom, ki ga darujemo po smrti, lahko ohranimo življenje hudo bolni osebi ali spremenimo način življenja v bolj kakovostno pri bolnikih, katerih življenje je odvisno od zdravljenja z dializo. Darovanje po smrti je pogosto povezano z nenadnim dogodkom, ob katerem niti sorodniki ne vedo za opredelitev umrle osebe do darovanja. Zato je zelo pomembno, da se, glede darovanja po smrti opredelimo za časa življenja in s to odločitvijo seznanimo naše bližnje.

 

Cilji in namen projekta

Namen kampanje z imenom Podaj naprej je uveljavitev pomena in vloge transplantacijske dejavnosti v Sloveniji ter zunaj naših meja. Poudarki aktivnosti bodo na destigmatizaciji in ozaveščanju o transplantacijski dejavnosti.

Besedna zveza Podaj naprej izraža tri glavna sporočila kampanje:

a) želi razbiti predsodke, ki se v slovenski družbi pojavljajo glede presajanja organov. Sporočilo Podaj naprej tej nadvse resni tematiki odvzema ost in jo približuje vsakdanjemu pogovornemu jeziku.
b) Sporočilo se odlično navezuje na nogometno vsebino, ki je okvir celotne kampanje. Nogometaši člani SPINS bodo s prvo podajo razširili sporočilo med ljubitelje nogometa.
c) Slednje pa bo sporočilo Podaj naprej pripravilo do tega, da bodo informacijo širili še naprej.

Sponzorji