Podaj naprej

arhiv >>

Darovanje organov in tkiv za namen zdravljenja s presaditvijo je eno najbolj humanih dejanj v civilizirani družbi. Darujemo lahko po smrti ali za časa življenja, kadar z darovanjem ne ogrožamo svojega zdravja. Z organom ali tkivom, ki ga darujemo po smrti, lahko ohranimo življenje hudo bolni osebi ali spremenimo način življenja v bolj kakovostno pri bolnikih, katerih življenje je odvisno od zdravljenja z dializo. Darovanje po smrti je pogosto povezano z nenadnim dogodkom, ob katerem niti sorodniki ne vedo za opredelitev umrle osebe do darovanja. Zato je zelo pomembno, da se, glede darovanja po smrti opredelimo za časa življenja in s to odločitvijo seznanimo naše bližnje.

 

Kako in kje darovati

Pri odločanju za darovanje se lahko srečamo z različnimi pomisleki ali se celo pojavi strah, da ne bi v času zdravljenja v bolnišnici dobro poskrbeli za nas, kadar smo opredeljeni za darovanje. V urejenem sistemu, kakršnega imamo v Sloveniji, je ta skrb popolnoma odveč. Ekipa za odvzem in presaditev se vključi šele potem, ko so bile izčrpane vse možnosti zdravljenja in je bila ugotovljena smrt.

Organe in tkiva se odvzamejo pri mrtvem darovalcu v operacijski dvorani s posegom, ki poteka v sterilnem okolju in skrbno kot vsaka druga operacija. Po odvzemu organov se truplo oskrbi z vsem spoštovanjem do umrle osebe in zato se tudi po darovanju lahko poslovimo ob odprti krsti. Ob odvzemu tkiv kot so kosti in roženice pa odvzeti deli nadomestijo s protezo.

Dodelitev organov bolnikom, ki jih nujno potrebujejo, ni prepuščena naključju. Izbiro bolnika med čakajočimi določajo posebni pravilniki, ki zagotavljajo poleg pravilne medicinske indikacije tudi pravičnost pri izbiri prejemnika. Pridobljeni organ ni primeren za presaditev kateremukoli bolniku. Za nekatere organe je dovolj skladna krvna skupina in velikost, za druge pa je potrebna tudi tkivna skladnost. Nasprotno za presajanje tkiv mrtvih darovalcev te omejitve večinoma ne veljajo. Vsi bolniki, ki čakajo na presaditev, so vodeni na čakalnem spisku.

Za darovalca organov se lahko opredelimo na enem od pooblaščenih mest, kjer izpolnite »Pristopno izjavo«. S seboj potrebujemo kartico zdravstvenega zavarovanja in osebni dokument. Pooblaščena oseba overovi »Pristopno izjavo« in en izvod priporočeno pošlje v Slovenija- transplant, kopijo izjave pa
prejme podpisnik izjave. Na Slovenija-transplantu podatke o opredelitvi vpišejo v informacijski sistem ZZZS. Podatek o opredelitvi za darovanje ostane neviden. Šele po smrti opredeljene osebe ga lahko odčita pooblaščeni zdravnik - transplantacijski koordinator s svojo profesionalno kartico.

Pooblaščena mesta za sprejem izjav so v določenih zdravstvenih ustanovah in lekarnah ter na določenih območnih enotah Rdečega križa. Seznam je objavljena spletni strani Slovenija- transplanta: www.slovenija-transplant.si.

Vsakdo, ki se je že opredelil za darovanje po smrti, lahko svojo prvotno odločitev tudi prekliče. »Odstopno izjavo« se lahko podpiše na enem od pooblaščenih mest na enak način in pod enakimi pogoji kot se podpiše »Pristopno izjavo«.

KJE DAROVATI

 

Sponzorji