”POZOR! MINE!” - Ozaveščanje o nevarnosti min

arhiv >>

”POZOR! MINE!” - Ozaveščanje o nevarnosti min

Mine sodijo med najnevarnejša orožja, saj je njihova izdelava enostavna in poceni, pojavljajo pa se predvsem na revnejših področjih, ki so že sicer slabše ekonomsko razvita in potrebujejo dodatno pomoč. So eno izmed najzahrbtnejših razstreliv, saj ne izbirajo svojih žrtev: poškodujejo tudi nedolžne, med njimi kar 70 odstotkov otrok, mlajših od 15 let, ne glede na raso, veroizpoved, socialni in ekonomski položaj, spol, videz ali starost.

Izredno pomembno je, da so tudi nogometaši s svojimi pozitivnimi podobami v javnosti del kampanij, ki prispevajo k večji prepoznavnosti in informiranosti ljudi o problemu.

Uvod v projekt


Vsako leto za posledicami eksplozij min umre ali je poškodovanih več tisoč oseb. Mine sodijo med najnevarnejša orožja, saj je njihova izdelava enostavna in poceni, pojavljajo pa se predvsem na revnejših področjih, ki so že sicer slabše ekonomsko razvita in potrebujejo dodatno pomoč. 

Čeprav pred 16. leti sprejeta ottawska konvencija prepoveduje uporabo, kopičenje zalog, proizvodnjo in prenos protipehotnih min ter spodbuja njihovo uničenje, je na žalost vse manj svetovnega denarja namenjenega odstranitvi min in pomoči žrtvam. Oseba, ki stopi na mino, lahko utrpi slepost, sicer pa večina prizadetih ostane brez rok ali nog, nekateri celo umrejo. Med območja, kjer je minskih polj, ki ogrožajo nedolžne prebivalce, največ, sodita tudi Sloveniji bližnji BiH in Hrvaška, v največjem obsegu pa se z njimi srečujejo Afrika, Azija in Latinska Amerika.

Slovenija v letu 2013 predseduje ottawski konvenciji, zato je letošnja akcija ”Posodi svojo nogo in zavihaj hlačnico” še toliko pomembnejša in osredotočena prav na žrtve min, njihove potrebe in težave. Hkrati si prizadeva za enakopravno uživanje pravic in svoboščin v skladu z mednarodno konvencijo o pravicah invalidnih oseb ter nagovarja politike k reševanju minske problematike.  

Foto galerije

Pokaži nasilju in diskriminaciji rdeči karton 2012

Slovenski nogometaši so z dvigom rdečih kartonov pred začetkom tekem opozorili na problematiko neprimernega navijanja v Sloveniji, predvsem v smislu sovraštva, poniževanj, zbadljivk ter tudi rasističnih opazk in nasilja. Nogometni stadioni morajo postati varno in zgledno okolje za vse generacije slovenskih navijačev. Le na ta način se bo povečalo število navijačev na nogometnih tekmah slokovenskih klubov. 

Prav tako so otrokom od osmega do šestnajstega leta na kampu FC Barcelona v Kopru, predstavil vsebino projekta Pokaži diskriminaciji rdeči karton, ter jim na kar najbolj enostaven način, skozi igro, poizkušal prikazati družbeno problematiko diskriminacije in spremljajočih dejavnikov, katerih žrtve so vse prevečkrat nogometaši oziroma športniki.

Sponzorji