Raziskava: ”Družbeni status slovenskih nogometašev po zaključeni športni karieri”

arhiv >>

Raziskava: ”Družbeni status slovenskih nogometašev po zaključeni športni karieri”

Kariera športnikov je omejena z leti udejstvovanja, z nevarnostjo poškodb in s številnimi drugimi dejavniki, ki jim lahko spremenijo življenje. Zato morajo športniki med svojo kariero misliti tudi na preživetje po končani športni karieri, saj vsi ne zaslužijo toliko, da bi jim privarčevani kapital zadostoval za »brezdelno življenje«. Prav tu pa nastopi problem, saj vrhunski šport od posameznika zahteva popolno osredotočenost, skoncentriranost zgolj na proces treninga, regeneracije, tekmovanja, tehniko ...

Uvod v raziskavo


Številni perspektivni športniki ravno v času, ko bi lahko dosegali najbolj odmevne rezultate, končajo športno kariero, saj ne morejo uskladiti študijskih ali službenih obveznosti z zahtevami športa. Vrhunska športna kariera je v današnjem času do potankosti voden proces, v katerem deluje vrsta strokovnjakov, ki stremijo zgolj za vrhunskimi dosežki.

Pošportno življenje - s tem je mišljena predvsem poklicna kariera in izobraževanje športnikov med kariero - zagotovo ni le stvar športnikov, ampak tudi vseh, ki delujejo v tem procesu. Zato je naloga vseh posredno in neposredno sodelujočih pri tem »problemu«, da v prihodnosti najdejo ustrezne rešitve.

Športna tekmovanja ponavadi zahtevajo izjemno velik osebni vložek ne glede na to, ali je športnik pri vrhu ali le ''povprečen''. Naporni treningi športnikom dopuščajo le malo časa za pripravo na življenje po koncu športne poti, mnogi med njimi s tekmovanji končajo šele v svojih poznih tridesetih letih, večina brez ustrezne izobrazbe, in do tega trenutka sploh niso razmišljali o svoji prihodnosti. Uspešni športnik je zagotovo skozi svojo športno pot dobil zveneče ime, kar je prednost pred (ne)športnikom v tem, da ga okolica že pozna. Republika Slovenija v zaposlovanju športnikov ne zaostaja veliko v primerjavi s tujino, vendar je razlika v njihovi poslovni naravnanosti, saj še niso naučena, kako izkoristiti prednosti vrhunskega športnika bodisi v promocijske namene skozi produkte in storitve ali kako športnikove sposobnosti prenesti v poslovno življenje.

Merilo za uspešnega športnika so njegovi rezultati, vendar lahko športnik sam sebe dojema kot uspešen, če doseže cilje, ki si jih sam postavi, ali če športnika v mlajših letih šport odvrača od stranpoti, ter vztrajanje na športni poti, pojasni Tone Vogrinec ter dodaja, da si športnik mora zastaviti realne cilje, ki jim lahko sledi, ter da izpolnjuje tudi izven-športne cilje.
Večina uspešnih športnikov ima lastnosti, kot so: vztrajnost, delovne navade, izkušnje, odprte oči, komunikacija. Eni tega nimajo, je pa možno ogromno stvari iz športa prenesti v poslovno življenje. Tisti, ki hoče v nekem športu uspeti, se mora temu 100 odstotno posvetiti. Je pa mladim jasno, da če hočeš uspeti, moraš v svet. Najpomembnejše je znanje jezikov.
 

Foto galerije

Usposabljanje promotorjev socialnega dialoga

Projekt je namenjen krepitvi vloge socialnega dialoga na vseh ravneh delovanja, izboljšanju kvalitete upravljanja socialnega dialoga, povečanju usklajenosti delovanja socialnih partnerjev, vključevanju širše javnosti v proces socialnega dialoga ter utrditvi pretoka informacij med teorijo in prakso.

Več o usposabljanju promotorjev socialnega dialoga.

Sponzorji