SPINS XI

arhiv >>

Izbor najboljših nogometašev sezone, s strani profesionalnih nogometašev, članov SPINS, se je pričel leta 2004, ko je na naslov sindikata SPINS prispelo 216 veljavnih glasovnic.

Prva uradna razglasitev je bila izvedena na skupščini SPINS, in sicer 29. maja 2004. Sprva se je glasovalo le o najboljšemu nogometašu v Sloveniji, naslednje leto pa se je po vzoru svetovnega združenja nogometnih sindikatov FIFPro, izbiralo tudi najboljšo enajsterico sezone, kar se je ohranilo vse do danes.

Kasneje so bila izboru dodana glasovanja za najboljšega slovenskega nogometaša sezone in najboljšega nogometaša druge slovenske nogometne lige.

Navodila za glasovanje

NAVODILA IN POSTOPEK GLASOVANJA za nogometaše:

1. Glasuješ za obdobje tekmovalne sezone 20__/20__.

2. Glasuješ lahko za vsakega nogometaša, ki je v sezoni 20__/20__ igral nogomet v Sloveniji,
pri izboru najboljšega slovenskega nogometaša pa za kateregakoli nogometaša s slovenskim državljanstvom, ki je nastopal v sezoni 20__/20__ v tekmovanjih pod okriljem FIFA.

3. Glasujejo lahko samo aktivni igralci prve in druge slovenske nogometne lige.

4. Pod skupino A, B, C in D glasuješ za najboljšega golmana, štiri branilce, tri veziste in tri napadalce. Vsakokrat izpolni prazne prostore s priimkom in imenom igralca ter trenutnim klubom igralca.

5. Vse glasovnice morajo izpolniti in podpisati igralci sami ter jih predati predstavniku
SPINS v svojem klubu, ki jih v posebni zapečateni kuverti s priporočeno pošiljko pošlje na sedež SPINS. Poseben kontrolor SPINS bo hranil in preštel vse glasove prejetih in veljavnih glasovnic.

6. Glasovanje traja do ___.maja 20__. Vse glasovnice prejete kasneje bodo neveljavne.

7. Nogometaši z največ glasovi bodo imenovani v ekipo SPINS XI (npr. trije napadalci z največ glasovi kot napadalci, bodo imenovani za tri napadalce SPINS XI). Če dobi nogometaš glasove v več kot eni skupini (npr. kot napadalec in vezist), se ti glasovi seštejejo, vodstvo SPINS pa po lastni presoji odloči, v katero skupino bo štelo igralca. V primeru enakega števila prejetih glasov in če število nogometašev presega število možnih mest v posamezni skupini, prednost dobi igralec z več nastopi v slovenski
nogometni reprezentanci.

8. Odločitve vodstva SPINS bodo dokončne in zavezujoče.

Sponzorji