Članstvo v sindikatu

V sindikat se prostovoljno vključujejo športniki, ki so ali so bili kot nogometaši, registrirani pri Nogometni zvezi Slovenije ali pri katerikoli drugi nacionalni nogometni zvezi, trenerji, člani Zveze nogometnih trenerjev Slovenije ter vse zaposlene, samozaposlene ali kako drugače pogodbeno vezane osebe v odvisnem razmerju pri slovenskih nogometnih klubih.
 

Člani SPINS so pridruženi člani Sindikata športnikov Slovenije, člani Zveze svobodnih sindikatov Slovenije in člani FIFPro, svetovnega zduženja nogometnih sindikatov.

Sponzorji