Kdo smo

Zgodovina nastanka Sindikata profesionalnih igralcev nogometa Slovenije (SPINS)


Sindikat SPINS je bil ustanovljen na ustanovitvenem sestanku 24. oktobra 2003 v Ljubljani ter kmalu v svoje vrste uspel privabiti preko 300 novih članov.

Že naslednji mesec, 17. novembra 2003, so bili na konstitutivni skupščini sindikata izvoljeni prvi predstavniki v organih sindikata, določeni osnovni cilji in začrtane smernice za uspešno delovanje sindikata v prihodnosti.

Še v zaključku istega leta, so se predstavniki sindikata SPINS prvič sestali z vodstvom mednarodne organizacije FIFPro, ki je takrat povezovala 40 nogometnih sindikatov s celega sveta. Na srečanju so bili postavljeni prvi temelji sodelovanja in vstopa slovenskega sindikata v polnopravno članstvo organizacije FIFPro.

V oktobru leta 2004, na svetovnem kongresu organizacije FIFPro v Johanesburgu, je bil sindikat SPINS tudi uradno predstavljen kot kandidat za članstvo v tej svetovni organizaciji.

V mesecu aprilu leta 2004, je bil z ustanovno skupščino, ustanovljen krovni sindikat na področju športa, Sindikat športnikov Slovenije, ki ga je v svoje članstvo sprejela tudi Zveza svobodnih sindikatov Slovenije. SPINS pa je s podpisom dogovora oziroma pristopne izjave postal član Sindikata športnikov Slovenije.

Eno leto kasneje, septembra 2005, je SPINS na rednem kongresu organizacije FIFPRo v Londonu, izpolnil vse zahteve in kriterije ter tako postal polnopravni član svetovne organizacije FIFPRo, katere član je še danes.

V nadaljnih letih delovanja je sindikat SPINS sodeloval s številnimi organizacijami na področju športa, tako na državni kot civilni ravni. Vedno znova je produciral nove predloge in ideje za izboljšanje polažaja športnikov, nogometašev, ter s tem nemalokrat postal kamen spotike predvsem državnim in paradržavnim institucijam. Nikoli pa SPINS ni pozabil na svoje člane, njihove pravice in status, ki so venomer v ospredju. Člani SPINS so imeli in imajo zagotovljeno brezplačno pravno pomoč in svetovanje ter zastopanje v primeru sporov na sodiščih in nenazadnje solidarnostno pomoč v primeru nesolventnosti kluba oziroma neizplačevanja pogodbenih obveznosti. S strokovno pomočjo in nasveti so tako v veliki večini primerov dosegli svojo pravico.

Sindikat SPINS je organiziral, izvedel ali sodeloval pri številnih projektih pod okriljem svetovne organizacije FIFPro in drugih avtorskih projektih. Predvsem so omembe vredni projekti: priprave oziroma treningi za nogometaše brez pogodb; Pokažimo diskriminaciji rdeči karton; Glave gor; humanitarni projekti in socialni ter družbeno-odgovorni projekti z naslovom, Za dobro nogometa; Izobraževanje na daljavo na mednarodnem nivoju, v okviru projekta FIFPro On-line Academy; revija SPINS; slavnostna prireditev GALA SPINS XI; itn .

Sponzorji