Nogometaši

Nogometaši

Prestopni roki za amaterske in profesionalne igralce


AMATER

Amater lahko prestopi v drug klub z izpisnico kluba v času poletnega ali zimskega prestopnega roka, pravico nastopa pa pridobi v skladu s 31. členom PRSI

Poletni prestopni rok za amaterje traja od 1. 7. do 31. 8., zimski pa od 16. 1. do 15. 2..

V času od 1. do 15. 7. lahko amater brez izpisnice prestopi v klub 1. SNL ali 2. SNL. V klube, ki nastopajo v ostalih tekmovanjih, lahko prestopi v času od 1. do 31. 7.

V primeru prestopa brez izpisnice v navedenem obdobju mora igralec s priporočeno pošiljko o nameravanem prestopu obvestiti stari klub.PROFESIONALEC

Profesionalec se lahko registrira v enem izmed dveh prestopnih rokov.

Poletni prestopni rok za profesionalce traja od 1. 7. do 31. 8., zimski pa od 16. 1. do 15. 2..

Po končanem prvenstvu in pred pričetkom poletnega prestopnega roka, lahko izjemoma prestopi igralec, katerega klub nastopa v evropskem klubskem tekmovanju. Klubi lahko te igralce registrirajo od 15. 6. dalje.


Izjemoma se lahko zunaj prestopnega roka registrira profesionalec, ki mu je pogodba potekla ali je bila prekinjena sporazumno oziroma iz upravičenega pravnega razloga pred koncem prestopnega roka. NZS lahko registrira takega igralca ob upoštevanju športne integritete posameznega tekmovanja. V tem primeru se profesionalec lahko registrira najkasneje do dne pred začetkom spomladanskega dela tekmovanja.

Izjemoma se lahko zunaj prestopnega roka registrira igralka z namenom začasne nadomestitve igralke na materinskem oziroma starševskem dopustu. V tem primeru pogodba z igralko, ki začasno nadomešča odsotno igralko, če ni drugače dogovorjeno med klubom in igralko, traja od dneva registracije do zadnjega dne pred pričetkom naslednjega prestopnega roka po povratku začasno odsotne igralke.


Izjemoma se lahko zunaj prestopnega roka registrira igralka po povratku z materinskega oziroma starševskega dopusta.

Pravilnik o registraciji in statusu igralcev (PRSI) (V5.1; 29.06.2021)
 

 
Sponzorji