Novice

< nazaj

Resolucija o športu Evropskega parlamenta

Datum: 15.9.2011

Evropski parlament pripravlja tako imenovano »Resolucijo o športu«, ki bo dopolnila dokument Evropske komisije, Oddelka za kulturo in izobraževanje (Razvoj evropskih razsežnosti na področju športa) , ki je bil objavljen v mesecu januarju, leta 2011. Slednji izpostavlja ideje in poglede Evropske komisije na področje športa znotraj EU. V treh poglavjih predlaga konkretna dejanja, usmerjena tako na Evropsko komisijo kot države članice EU (socialni vidiki športa; ekonomski vidiki športa; organiziranost športa).

Osnutek in komentarje na dokument evropskega parlamenta je pripravil priznani španski in mednarodni politik, poslanec Evropskega parlamenta ter nekdanji minister za šport v Španiji, Santiago Fisas. V predlogu dokumenta komentira omenjeno resolucijo Evropske komisije ter izpostavlja oziroma dopolnjuje nekaj področij, ki so bila zanemarjena ali napačno tolmačena. Dodaja tudi nove klavzule, ki se navezujejo na: zaščito osnovnih človekovih pravic in svoboščin v športu; promocijo in vzpodbujanje socialnega dialoga na področju EU; boj proti prepovedanim substancam v športu; izobraževanje in prilagajanje na »novo« kariero športnikov; boj proti nasilju in diskriminaciji v športu; zavarovanje športnikov, predvsem članov nacionalnih reprezentanc; prisotnost športa v šolah in na univerzah; potrebe športnikov invalidov; pomembnost volonterstva v športu, itn .

Med prednostnimi področji, ki so pomembna, tako za profesionalne športnike, kot na delo športnih sindikatov znotraj EU, sta za športnike verjetno najbolj pomembna predvsem predlog za ustanovitev Evropskega oddelka Mednarodnega sodišča za šport (CAS), ki ima svoj sedež v Luzani (Švica), v Bruslju ali v Luksemburgu. S tem bi pomembno vplivali na pravno presojo sporov v športu, saj bi se s prenosom pristojnosti v državo EU omogočila supremacija evropske zakonodaje. V tem trenutku namreč mnogokrat prihaja do absurdne situacije, ko odločitve CAS slonijo na švicarskem pravu, čeprav vsebina spora in stranke spora izhajajo iz članic EU. Drugo izpostavljeno področje v predlogu poročila mora biti vloga športnikov in njihovih organizacij pri ohranjanju tako imenovane integritete na področju športa. In sicer naj bi pri evropskem modelu športa, osnovnim celicam, to je športnim zvezam, ki združujejo športna društva in volonterje, pripadala najpomembnejša vlogo. Pri tem pa se pozablja na predstavnike športnikov, zaradi česar je izpostavljena zahteva, da se v poročilo zapiše posebna vloga športnikom in njihovih organizacij (sindikatov), ki morajo postati enakovreden deležnik na področju športa v EU.

V predlogu poročila Santiago Fisas posebno pozornost namenja vlogi dvojne kariere športnikov, torej vzporednega izobraževanja športnikov v času njihovega športnega udejstvovanja, saj je bil tudi sam večkrat priča težkim razmeram, v katerih se, zaradi pomanjkljive izobrazbe po koncu športne poti ,znajdejo vrhunski športniki. Eden od njegovih najboljših prijateljev je iz navedenega razloga celo storil samomor. Poslanec Santiago Fisas je na konferenci, v odgovoru na vprašanje predsednika SŠS Dejana Stefanoviča, izrazil prepričanje, da morajo članice EU zagotavljati primerno dostopnost do visokošolskega izobraževanja tudi za poklicne športnike. kar se na najboljši način lahko izvede predvsem preko »on line« izobraževanja. Naj spomnimo, da oba slovenska sindikata na mednarodni ravni, že sodelujeta pri projektu izobraževanja na daljavo FIFPro online academy, hkrati pa si prizadevata, da bi podoben način izobraževanja uvedli tudi v redni študij na slovenskih univerzah.

Ostale novice

Sorodne novice

Sponzorji