Novice

< nazaj

Državni zbor sprejel Zakon o premostitvenem zavarovanju poklicnih športnikov

Datum: 27.5.2014
Slovenski športniki so s sprejetjem Zakona o premostitvenem zavarovanju poklicnih športnikov v Državnem zboru, deležni prve konkretne davčne spodbude s strani države, po osamosvojitvi Republike Slovenije.
 
Osem let so trajala prizadevanja in aktivnosti Sindikata športnikov Slovenije, za ustrezno ureditev socialnega in davčnega statusa slovenskih športnikov, saj imajo le ti v primerjavi z drugimi delavci mnogo krajšo delovno dobo ter po zaključku aktivne športne kariere navadno potrebujejo določeno obdobje in tudi denar za lažjo premostitev in preusmeritev v novo (poklicno) kariero.
 
Še enkrat je potrebno poudariti, da gre za poseben zakon, ki ureja posebno področje oziroma področje specifične skupine športnikov. V pravnem žargonu bi rekli, da gre za sui generis zavarovanje, ki orje ledino na svojem področju in ni povezano niti z zavarovanjem za primer brezposelnosti niti s pokojninskim in invalidskim zavarovanjem, čeprav vsebuje določene elemente obveznega zavarovanja. Pripravljavci so se na samem začetku zgledovali predvsem po primerljivih in dobro vpeljanih sistemih, v športno bolj razvitih evropskih državah. Tej primerjavi so bile glede na slovenski sistem organiziranosti športa dodane izjeme in ugodnosti, ki jih tuje ureditve ne poznajo, na primer prostovoljna vključitev samozaposlenih in vrhunskih športnikov, ter možnost vlaganja prispevkov iz sponzorskih sredstev ali premij oziroma nagrad, ki jih športnik prejme iz naslova uspešnosti.
 
Cilj premostitvenega zavarovanja je, da v času, ko so športniki aktivni in so njihovi dohodki relativno visoki (plače, premije oziroma nagrade za dosežke, sponzorska sredstva), »varčujejo« oziroma prispevajo del svojih dohodkov za čas po koncu športne kariere, država pa jih pri tem varčevanju spodbuja z ustreznimi davčnimi olajšavami. Premije oziroma prispevki, ki jih športna društva ali športniki sami plačujejo za to zavarovanje, so namreč (do določene višine) izvzeti iz plačila dohodnine oziroma niso obdavčeni. Višina prispevkov v premostitveni sklad je predvidena na lestvici mesečnih prihodkov, kjer je najnižja osnova za plačilo prispevkov med 600 in 800 EUR mesečnega prihodka, najvišja pa 5500 EUR ali več. Športniki pa ne bodo deležni ugodnejše davčne obravnave le ob vplačilu v sklad, temveč tudi ob izplačilu. Po 30 letu starosti oziroma zaključeni športni karieri, ko bodo pridobili pravico za izplačevanje sredstev v obliki mesečnih zneskov, se jim bo v davčno osnovo štelo le 30% premostitvene rente. Prav tako se bo z omenjenimi davčnimi ugodnostmi spodbudilo delodajalce oziroma športna društva, k sklepanju rednih delovnih razmerji s športniki, s čimer bi poskrbeli za večjo socialno varnost slednjih ter ne nazadnje bolj transparentno delovanje in organiziranost slovenskega športa.
 
Besedilo zakona, ki ga je v parlamentarno proceduro, s tridesetimi podpisi poslancev, vložil prvopodpisani Jožef Kavtičnik, je bil v obravnavi od meseca januarja. Do danes so se pripravljavci besedila, v okviru skupine strokovnjakov Sindikata športnikov Slovenije, sestali z vsemi deležniki na področju športa in slovenske politike ter upoštevali konkretne predloge ter pripombe k vloženemu besedilu. Navkljub obtožbam, da je besedilo zakona napisano nedosledno in nesistematično, ter da je zakon nesistemski, je bilo v tem obdobju pripravljenih preko štirideset amandmajev k členom, kar kaže na dejstvo, da je bila volja in želja po vsebini.
 
Izredno smo veseli, da so slovenski športniki končno deležni ugodnosti in rešitve, ki jo kot edino relevantno priznavata tudi evropska politika na področju športa in Evropska komisija. Želimo si, da sprejem zakona o premostitvenem zavarovanju poklicnih športnikov ni edini in zadnji korak k razvoju ter ureditvi statusa slovenskih športnikov. 

Ostale novice

Sorodne novice

Sponzorji