Novice

< nazaj

FIFPRO Europe: vložena tožba zoper FIFA

Datum: 17.6.2024
Pretekli teden je evropska divizija svetovnega združenja nogometnih sindikatov FIFPRO naredila pomemben korak v podporo dvema svojima članoma, in sicer francoskemu  sindikatu UNFP ter angleškemu sindikatu PFA, v boju za zaščito igralcev pred delovno obremenitvijo in koledarjem tekem, ki jim jih enostransko vsiljuje trenuten sistem na področju nogometa. Ta je namreč do nogometašev izrazito neugoden, poleg tega pa v nobenem pogledu ne upošteva njihovih stališč in stališč njihovih predstavnikov.
 
V Belgiji je bila torej vložena tožba zoper svetovno nogometno zvezo FIFA, v kateri predstavniki profesionalnih nogometašev izpodbijajo zakonitost odločitev FIFA o enostranski določitvi mednarodnega koledarja tekem in zlasti odločitvi o ustanovitvi in ​​razporedu klubskega svetovnega prvenstva FIFA 2025.  Sindikati menijo, da te odločitve kršijo pravice igralcev in njihovih sindikatov v skladu z Listino EU o temeljnih pravicah, obenem pa potencialno kršijo tudi konkurenčno zakonodajo EU.
 
Sindikat angleških profesionalnih nogometašev (PFA) in Sindikat francoskih profesionalnih nogometašev (UNFP) ob podpori FIFPRO Europe, ki jih v Bruslju zastopa odvetniška družba Dupont-Hissel, od bruseljskega gospodarskega sodišča zahtevajo, da to ključno zadevo predloži Sodišču Evropskih skupnosti s štirimi vprašanji za predhodno odločanje, katerih vsebino je mogoče povzeti takole:
- Ali pravice, ki jih delavcem in njihovim sindikatom zagotavlja Listina pravic EU prepovedujejo FIFA, da organizira klubsko svetovno prvenstvo 2025 v času, ki je tradicionalno predstavljal "okno", ko bi si igralci vzeli letni premor in v nasprotju s stališči prtedstavnikov nogometaqšev, sindikati na tem področju..
- Ali enostransko vsiljevanje takšnih odločitev igralcem krši pravice iz 28. člena listine, da se imajo ti pravico kolektivno dogovarjati o svojih pogojih zaposlitve.
- Ali je pravica do zdravih delovnih pogojev, zagotovljena z 28. členom, kršena z odločitvijo FIFA, da uvede dodatno in obsežno delovno obremenitev.
- Ali enostranske odločitve FIFA v zvezi z mednarodnim koledarjem tekem in svetovnim klubskim prvenstvom 2025 povzročajo "omejitve tekmovanja", v skladu s členom 101 PDEU.
 
Listina EU o temeljnih pravicah delavcem in njihovim sindikatom namreč zagotavlja različne temeljne pravice. Med lahko izpostavimo prepoved prisilnega ali obveznega dela, svobodo dela, pravico do pogajanj in sklepanja kolektivnih pogodb, pravico do zdravih delovnih pogojev in pravico do letnega plačanega dopusta. 
 
Igralci in njihovi sindikati so dosledno poudarjali, da trenutni nogometni koledar predstavlja preobremenitev za nogometaše, predvsem pa je neizvedljiv. Vendar pa FIFA, kot je bilo omenjeno v nedavnih izjavah mednarodnih sindikatov in lig, ni uspela smiselno sodelovati ali se pogajati in je enostransko nadaljevala program širitve tekmovanja, kljub nasprotovanju ostalih deležnikov. 
 
Na novem turnirju bo sodelovalo 32 klubov, njihovi igralci pa se bodo morali udeležiti tega novega tekmovanja v ZDA od sredine junija do sredine julija 2025. Ko bodo vključena pripravljalna obdobja in potovanja, bo turnir verjetno obsegal do šest tednov dodatnega dela / aktivnosti, ki ga je potrebno dodati že tako natrpanemu urniku.
 
Vloga FIFPRO Europe in njenih članov ni favorizirati ali nasprotovati enemu tekmovanju pred drugim. Vendar pa igralci in sindikati v širšem kontekstu svetovnega nogometnega koledarja vidijo novo klubsko svetovno prvenstvo FIFA kot prelomno točko. Za najboljše nogometaše, tako na klubskih tekmah kot na reprezentančnih tekmovanjih, je pravica do zajamčenega letnega odmora postala tako rekoč neobstoječa, saj bo predvideno tekmovanje potekalo v edinem obdobju v letu, ko je igralcem teoretično na voljo odmor.
 
Sindikati nogometašev menijo, da so takšne odločitve FIFA v nasprotju z Listino EU o temeljnih pravicah (CFREU), brez resne utemeljitve.  Poleg tega, v luči sodbe Evropskega sodišča o „evropski superligi“, takšne enostranske in diskrecijske odločitve, ki niso rezultat jasnih, objektivnih, preglednih, nediskriminatornih in demokratičnih pravnih okvirov,  pomenijo „omejitve konkurence zaradi cilja“ v smislu 101. člena PDEU. FIFA očitno meni, da je normalno, da odločitve sprejemajo enostransko, brez upoštevanja načel dobrega upravljanja in s tem vključevanja vseh deležnikov na področju nogometa.

Ostale novice

Sorodne novice

Sponzorji