Novice

< nazaj

Minister za šport Žiga Turk podprl Sindikat športnikov Slovenije

Datum: 27.9.2012

Na srečanju z ministrom Žigo Turkom, je v prisotnosti generalnega direktorja direktorata za šport, Draga Balenta,  Sindikat športnikov Slovenije (SŠS) zastopal predsednik Dejan Stefanović, glavna tema pogovorov pa je bil predvsem predlog zakona o premostitvenem zavarovanju športnikov ter uvedba delovnih razmerij v slovenskem športu.

Minister za šport Žiga Turk se je pozitivno opredelil do predloga zakona, ki ga je v zadnjih nekaj letih pripravljal Sindikat športnikov Slovenije, saj je po njegovem mnenju primerno, da imajo športniki, v času svoje aktivne športne poti, možnost varčevati za čas po svoji športni upokojitvi. Pri tem se je strinjal tudi z možnostjo odloga obdavčitve njihovih prejemkov, ki bi se kopičili na njihovih varčevalnih računih, omenil pa je tudi, da se mu zdi smielno, da imajo športniki možnost odločati o tem, kdo upravlja z njihovimi prihranki. Končno odločitev o ustreznosti predloga zakona mora po njegovem mnenju sprejeti Ministrstvo za finance, zaradi česar se bo delovna skupina SŠS v najkrajšem možnem času sestala z Ministrom za finance Janezom Šuštršičem. 

Predlogu zakona ni nasprotovala še nobena interesna skupina, , prestal je pa je tudi preizkus, tako Strokovnega sveta za šport, kot tudi Izvršnega odbora OKS, s podpisi pa ga je podprlo več kot 400 poklicnih športnikov

Podpisana avtonomna pogodba v EU v nogometu zavezuje slovenske klube in Nogometno zvezo Slovenije tudi k uvedbi delovnih razmerij v nogometu kot del minimalnih standardov v pogodbenih odnosih med klubi in nogometaši. Po mnenju SŠS velja enako tudi za vse ostale športnike v kolektivnih športih v Sloveniji, saj jih k temu zavezuje pozitivna delovno-pravna zakonodaja. V praksi v Sloveniji na žalost še vedno prevladuje status samozaposlene osebe, ki športniku je zagotavlja prepotrebne zaščite, kar je posledica samovolje kljubov in zvez, ne pa posledica svobodne odločitve športnikov. V anketi SPINS-a se je več kot 90 % nogometašev izreklo za delovan razmerja.

Ob upoštevanju specifičnosti in avtonomije športa, minister Žiga Turk z uvedbo delovnih razmerij v slovenskem športu, ni videl  ničesar spornega, z zanimanjem pa je poslušal tudi predstavitev številnih drugih projektov, ki jih izvajata edina športna sindikata v Sloveniji.

Ob koncu srečanja je bila ministru vročena tudi Črna knjiga FIFPro, ki prikazuje porazno stanje in razmere, v kateri, predvsem zaradi statusne neurejenosti, igrajo nogometaši v Vzhodni Evropi. Pri vseh udeležencih srečanja obstaja trdno prepričenje, da bo za slovenske športnike v prihodnosti bolje poskrbljeno. 

 

Ostale novice

Sorodne novice

Sponzorji