Novice

< nazaj

Obvestilo članom SPINS

Datum: 17.3.2021
Obveščamo vas, da je zaradi izrednih razmer, ki so posledica pandemije virusa Covid-19 Izvršni odbor NZS na seji dne 25.02.2021, na podlagi odločitve izvršnega odbora Evropske nogometne zveze UEFA sprejel sklep, katerega veljavnost pa je Licenčna komisija NZS razširila na vse klube 1. SNL, 2. SNL, 3. SNL in 1. SŽNL:

 “Določba točke 28 v Prilogi V Pravilnika o licenciranju nogometnih klubov (V6.1 z dne 19.12.2019) se za licenčno sezono 2021/22 dopolni s četrtim in petim odstavkom, ki se glasita:

Prosilcu za licenco za sezono 2021/22, ki ima zapadle neporavnane obveznosti na dan predložitve licenčne dokumentacije do zaposlenih in odvisnih oseb ter zapadle neporavnane obveznosti za socialne prispevke, davke in druge dajatve, se licenca kljub navedenemu lahko podeli, če prosilec za licenco: 

-  dokaže, da skupni znesek neporavnanih zapadlih obveznosti predstavlja do 15% vseh pogodbenih obveznosti do zaposlenih in odvisnih oseb (vključno s socialnimi prispevki, davki in drugimi dajatvami) izkazanih v letnih računovodskih izkazih za leto 2020; 

-  predloži seznam zaposlenih in odvisnih oseb, do katerih ima prosilec za licenco zapadle neporavnane obveznosti, ter višino teh obveznosti; 

-  predloži terminski načrt plačila teh obveznosti, ki morajo biti plačane najkasneje do 30.06.2021; 

-  predloži izjavo poslovodstva prosilca za licenco (poročevalskega subjekta) o potrditvi terminskega načrta plačil teh obveznosti. 

Postopke ocenjevanja v zvezi s četrtim odstavkom te točke izvede revizor na osnovi dogovorjenih postopkov (UEFA in 1. SNL) in podeljevalec licence (1. SŽNL, 2. SNL in 3. SNL).”


Spremenjeni pogoji liocenciranja, ki smo jih navedli, so se uveljavili izven socilanega dialoga in sodelovanja sindikata SPINS, ki poteka v okviru Komisije za profesionalni nogomet NZS

V praksi to pomeni, da lahko klubi ob predložitvi zahtevanih dokumentov, odložijo del dolga do nogometašev in ostalih zaposlenih ter odvisnih oseb v klubu do konca meseca junija 2021. 

Vsi nogometaši, ki bi želeli svoje terjatve uveljaviti pred zaključkom postopkov za pridobitev licence, lahko svoje terjatve uveljavljajo preko hitrega postopka za izplačilo neizpolnjenih obveznosti, v skladu s 27. členom PRSI NZS. Pri postopkih za uveljavljanje zahtevka se seveda lahko člani sindikata obrnejo na nas, za brezplačno pravno pomoč.

 

Ostale novice

Sorodne novice

Sponzorji