Novice

< nazaj

Prva prava arbitraža v slovenskem športu

Datum: 18.3.2013
Izvršni odbor Nogometne zveze Slovenije je na svoji zadnji seji, v sredo 13. marca 2013, vendarle potrdil dolgo pričakovani Pravilnik o arbitraži NZS, ki vzpostavlja prvo neodvisno arbitražo v slovenskem športu. Pravilnik, ki je bil pripravljen v sodelovanju s predstavniki SPINS-a, je dejansko konkretizacija dolgoletnega boja slovenskih nogometašev po nepristranskem razsojanju sporov, kjer nogometaši v komisijah NZS, ki so razsojale spore, niso bili primerno zastopani.

Okrožnica FIFA 1010 je že leta 2005 nacionalnim nogometnim zvezam zapovedovala ustanovitev neodvisnih arbitraž. Na zahtevo UEFA, pa je leta 2009 tudi skupščina NZS sprejela statut, po katerem mora vse spore reševati neodvisna arbitraža. S podpisom Avtonomne pogodbe v Bruslju, 19. aprila 2012, ter ratifikacijo omenjenega sporazuma na kongresu UEFA, se je NZS še dodatno zavezala ponotranjiti minimalne zahteve v evropskem nogometu, katerih pomembni del predstavlja tudi neodvisno razreševanje sporov med nogometaši in  klubi.

Do uresničitve zahtev je prišlo torej razmeroma pozno, skoraj sočasno z vzpostavitvenim sestankom prejšnji ponedeljek, na sedežu UEFA v Nyonu, v okviru implementacije Avtonomne pogodbe, kjer so bili med predstavniki poljske, česke in madžarske zveze, povabljeni tudi predstavniki slovenske nogometne zveze.

NZS je z neodvisno arbitražo naredila pomemben korak naprej, proti transparentnosti in demokratičnosti odnosov med nogometnimi subjekti v slovenskem prostoru, ki pa nikakor ne sme biti zadnji. Do NZS ima SPINS še precejšnje število zahtev in pobud.
 
Komisije, ki so bile zadolžene za razreševanje sporov (pri Združenju klubov 1. SNL in NZS je bil do zadnje tekmovalne sezone v veljavi dvotirni sistem - člane je res imenoval tudi SPINS, a ne v zadostnem številu), so svoje delo opravljale sorazmerno dobro, saj je le v nekaj najbolj spornih primerih do izraza prišla premoč in vpliv klubov na arbitre. Do streznitve je prišlo pred malo več kot letom dni, in sicer v primeru Kravanja proti ND Gorica, kjer je pritožbena komisija Združenja, v celoti imenovana s strani klubov, grobo zlorabila svoja pooblastila ter poteptala sodno prakso arbitražnega telesa FIFA in pravilnike NZS. Zoper zavržno ravnanje ND Gorica je SPINS pred kratkim v imenu igralca vložil tudi civilno odškodninsko tožbo.
 
Po novi ureditvi bo število arbitrov na strani klubov enako številu arbitrov, ki jih bo imenoval sindikat slovenskih nogometašev SPINS, arbitraži pa bo predsedoval arbiter, ki ga bo, ob soglasju obeh socialnih partnerjev, imenoval Izvršni odbor NZS. Postopek bo enostopenjski, hiter in učinkovit. Sredstva za delovanje arbitraže bo v višini 25 % stroškov zagotavljal tudi SPINS iz lastnih finačnih virov.

Do imenovanja liste arbitrov, bo sicer potrebno spremeniti še nekatere določbe o pristojnosti komisij v Pravilniku o statusu in registraciji igralcev NZS ter določbe Disciplinskega pravilnika NZS v smeri takojšnje izvršitve arbitražne odločbe. 

Po pravici povedano gre celo za prvo neodvisno arbitražo v nogometu in športu nasploh v Vzhodni Evropi, s polno pristojnostjo za reševanje odškodninskih zahtevkov civilno-pravne ali delovno-pravne narave.

NZS je z licenčnim sistemom že dolgo zgled ostalim panogam v slovenskem športu ter tudi športnim zvezam drugih držav v regiji. Skupaj s SPINS pa si mora prizadevati, da je vzor tudi v vseh drugih pogledih sistemske urejenosti slovenskega nogometa.

Ostale novice

Sorodne novice

Sponzorji