Novice

< nazaj

Slovenski športniki študentje orjejo ledino

Datum: 13.6.2013
Druga generacija slovenskih študentov športnikov, ki so preko projekta študija na daljavo (FIFPro Online Academy) vključeni v visokošolski program športnega menedžmenta, je tako kot večina danskih študentov opravljala celoletni (nacionalni*) preizkus znanja. Izpit, ki od študenta zahteva 30-urno aktivnost, je sestavljen iz 24-urne vsebinske priprave in 6-urnega pisanja oziroma reševanja izpitnih nalog. Sistem izvedbe izpita je namreč takšen, da so študentje predhodno obveščeni o temi izpita, na podlagi katere se s pomočjo študijske literature in ostalih dosegljivih virov pripravijo na izvedbo.
 
Ker v Sloveniji nadzor in usmerjanje študentov, vključenih v omenjeni študijski program, poteka vzorno in ker prav Slovenija v zadnjih dveh študijskih letih daje zgled ostalim v projekt vključenim državam, se je vodstvo danske fakultete odločilo, da ob fizični prisotnosti študentov 6-urni izpit pilotno prvič izvede v matični državi študentov.  Športniki študentje so namreč do sedaj opravljali izpit izključno »na daljavo«, s pomočjo računalniških orodij in pod »video« nadzorom komisije profesorjev na Danskem. Takšen način opravljanja izpita je seveda še vedno mogoč, a so zaradi krepitve medsebojnih odnosov in vsaj enkratnega fizičnega stika med študenti in njihovimi tutorji predlagali oziroma preizkusili tudi pisno (fizično) opravljanje izpita. Marko Levovnik, tutor slovenskih študentov na Danskem, je mnenja, da kljub predpostavki, da sta datum in ura izpita določena in jih ni mogoče spreminjati ter da je zaradi natrpanih urnikov treningov ali tekem težko zagotoviti prisotnost vseh v program vključenih študentov, takšen način vsekakor bolj primeren in dobrodošel za vse vpletene.
 
6-urni izpit so tako opravljali Erik Salkić, Miran Burgić, Matej Podlogar, Sebastjan Komel, Almedin Muharemović, Lamin Diallo, Jalen Pokorn, Luka Vrhunc in Tadej Apatič, ki je zaradi klubskih obveznosti izpit opravljal na daljavo. V mesecu novembru pa bosta izpit opravljala Sebastjan Berko in Vid Kavtičnik, ki se je moral zaradi reprezentančnih nastopov izpitu v tem roku odpovedati.

* (zaključni 6-urni interdisciplinarni izpit na nacionalni ravni, ki od študenta zahteva uporabo znanja in veščin, ki jih je pridobil med študijem v 1. letniku. Študentje, ki so vključeni v mednarodni izobraževalni program, opravljajo izpit po enakem sistemu.)

Ostale novice

Sorodne novice

Sponzorji