Novice

< nazaj

Do kdaj bodo ženske v Sloveniji diskriminirane pri nastopih za državno nogometno reprezentanco?

Datum: 20.11.2020
Kot smo pisali pred dnevi, je skupščina sindikata SPINS, na svoji 13. redni seji prvič podrobneje obravnavala problematiko in iskanje rešitev za članice A nogometne reprezentance ter nadaljnjega razvoja ženskega nogometa v Sloveniji. Soglasno je potrdila sklep, da sindikat sprejme zastopanje ženske A nogometne reprezentance pri pogajanjih z NZS.
 
Glavni povod za iskanje rešitev in zahtevo k izboljšanju statusnih pravic nogometašic je predvsem, na več ravneh, neprimeren ali celo ponižujoč odnos krovne organizacije do članic ženske A nogometne reprezentance. Nogometašice, ki v veliki večini nastopajo za najboljše klube v Evropi, so vajene urejenih razmer in spoštljivega odnosa klubskih vodstev, zato jih dogajanja v sklopu reprezentančnih zborov še toliko bolj žalostijo.
 
V sindikatu SPINS sledimo mednarodnim smernicam, saj si že nekaj let aktvno prizadevamo izboljšati statusne pravice nogometašic v Sloveniji. S predstavnicama v upravnem odboru sindikata, si skupaj z deležniki v nogometu prizadevamo k izenačitvi statusnih pravic in pogojev nastopanja za državno reprezentanco ter izboljšanju splošne obravnave in dojemanja ženskega nogometa v Sloveniji. Na mednarodni ravni se vzpostavljajo novi standardi zaposlovanja in zaščite pravic nogometašic, s skupnim ciljem zaščite in napredka ženskega nogometa. Medtem, ko se omenjeni standardi že uporabljajo za nogometaše, analize raziskav dokazujejo, da so še posebej pomembni za ženski nogomet, v trenutnih okoliščinah, ko se je življenje podredilo ukrepom zaradi pandemije virusa Covid-19 pa so celo nujni.
 
Zavedamo se dejstva, da številne igralke po vsem svetu še vedno trenirajo in nastopajo v neurejenih pogojih, negotovosti in imajo neenkopraven statusni položaj v primerjavi z moškimi kolegi. Vsesplošna kriza, ki jo je prinesla pandemija koronavirusa je lahko morda priložnost, da k enakopravnemu položaju žensk v nogometu prispevamo nove ideje, določimo priorite in sprejmemo pomembne politične odločitve, ki bodo pozitivno vplivale na celotno nogometno okolje. Zagovarjamo stališče, da je potrebno ženske igralke, z njihovimi izkušnjami, aktivneje vključiti v razvoj politike nogometa, vključno s trenutnimi odzivi na blažitev posledic pandemije.
 
Svetovno združenje nogometnih sindikatov FIFPRO pozdravlja prizadevanja nogometašic in nogometnih sindikatov, ki jih zastopajo in podpirajo pri iskanju rešitev za razvoj ženskega nogometa. Tudi svetovna nogometna zveza FIFA, njene konfederacije ter nacionalna združenja, so sprejela strategijo ukrepov za razvoj ženskega nogometa in zaščito statusnih pravic nogometašic. 
 
Ženske, ki igrajo v nacionalnih reprezentancah po vsem svetu, morajo biti enako obravnavane kot njihovi moški kolegi, kar vključuje pogoje in opremo za treninge in tekme, način njihovih potovanj in nastanitev, njihovo zdravstveno oskrbo, vključno s finančnimi nadomestili. Svetovna nogometna zveza FIFA je med drugim sprejela sklep, da bodo vse krovne organizacije na nacionalni ravni upravičene do nepovratnih sredstev za razvoj ženskega nogometa v višini 500.000 USD, ki se bodo začela izplačevati od julija 2020 naprej. FIFA lahko izplačilo sredstev zadrži, če posamezna nogometna zveza svoje prijave ne predloži ali izpolni pravočasno. V primeru kandidature za omenjena sredstva, se posamezna nacionalna zveza zaveže, da bo v svoj strateški načrt vključila razvoj ženskega nogometa ali vključila ustrezne vsebine, ki bodo bistveni del pogodbe o dogovorjenih ciljih. Vsaka zveza, ki bo prejela namenska sredstva, bo obvezana do poročila o izpolnjevanju zavez, podpisanih in dogovorjenih s FIFA.
 
Slovenija pa vsekakor ni edina država, kjer je status nogometašic v izrazito neenakopravnem položaju. V preteklih nekaj letih smo že pisali o nogometno precej razvitejših državah s pozitivno prakso, kjer so igralke s pomočjo sindikatov na področju nogometa dosegle enakovreden status, ali ga vsaj izboljšale, v primerjavi s svojimi moškimi kolegi v reprezentancah. V nadaljevanju zato podajamo nekaj dobrih praks iz drugih držav:
 
V letu 2017 je norveška nogometna zveza s člani nogometne reprezentance sklenila dogovor, ki zagotavlja enako finančno nadomestilo za nastopanje za svojo državo, pri čemer se je moška ekipa odrekla deležu svojih prihodkov v korist ženske izbrane vrste. Dogovor je še toliko bolj izjemen, ker je predlog za enako plačilo prišel s strani Norveške nogometne zveze, ki je ženski nogomet uradno priznala šele leta 1976. 
 
Danska je zaradi spora o financah v istem letu preklicala prijateljsko tekmo proti Nizozemski. Glavni vzrok so bila nerazumno nizka denarna nadomestila in neenakovredna obravnava v primerjavi z moško nogometno reprezentanco, zaradi česar je moška ekipa ženskam ponudila 80.000 dolarjev letno za kritje stroškov.
 
V istem letu so dogovor o znatnem povečanju njihovih premij za nastope dosegle tudi članice nizozemske ženske nogometne reprezentance. Nogometašice so dogovor z nacionalno nogometno zvezo (KNVB) dosegle štiri mesece po zmagi na evropskem prvenstvu 2017. V procesu pogajanj jih je zastopal sindikat profesionalnih nogometašev VVCS. Sporazum, ki je bil nadgradnja sporazumov, ki so bili doseženi na Danskem, Norveškem in Švedskem sestavljajo trije deli, in sicer določene premije za nastope na nacionalni ravni, nova shema bonusov za uspešnost in nov dogovor o komercialnih dejavnostih. 
 
Tovrstni dogovor so dosegle tudi reprezentantke Švedske, s katerim svoje plače oziroma premije za nastopanje in pogoje treningov približujejo moški izbrani vrsti. Moški in ženske so imeli že v preteklosti podobne pogoje za treninge v okviru kampov, potovanj in hotelov, a je ta dogovor vsekakor korak naprej.
 
Kot zanimivost naj omenimo, da so na Irskem in Škotskem tovrstni dogovori že obstajali, a se predstavniki igralk prav tako pogajajo o izboljšanju vsebine obstoječih pogodb.
 
Za primerjavo se sindikat reprezentantk v ZDA pogaja o kolektivni pogodbi v konzervativnem okolju družbe z zgodovinsko pogojeno neenakostjo med spoloma. Desetletja, v katerih se ženske niso smele ukvarjati s športom, so prispevala k današnji resničnosti, v kateri se ženski poklicni športi še vedno trudijo za svoj, moškim enakovredni status. Reprezentantom se ni bilo potrebno pogajati za zajamčene plače, ker so jih klubi plačevali na že dolgo uveljavljenem trgu dela. Danes je status ženskih igralk nogometa urejen in bi ga najbolje opisali kot hibridni status. Večina igralk ima namreč podpisane pogodbe za polni delovni čas z USSF. Te igralke dobijo plačilo, ne glede na to, ali so poklicane na tekmo ali na trening, tudi če so poškodovane. Igralke so seveda upravičene tudi do ugodnosti, kot je starševski dopust, itn. Preostale igralke imajo status "nepogodbenih igralk", ki dobijo plačilo le ob vpoklicu. 
 
Angleška nogometna zveza je razkrila, da ženskam plačuje enakovredne zneske kot moškim, ki nastopajo za Anglijo. Takšna ureditev je v veljavi od januarja 2020 dalje. Bonusi na večjih tekmovanjih pa še vedno ostajajo nespremenjeni, kar pomeni da moški prejmejo znatno večje zneske. Kljub izenačitvi plač, za kar se je zavezala nacionalna zveza, se zneski, ki jih ponujata FIFA in UEFA in jih lahko igralci in igralke Anglije zaslužijo na večjih turnirjih, zelo razlikujejo izključno zaradi spolnega razlikovanja. Če bi Anglija, na primer, lani zmagala na svetovnem prvenstvu za ženske, bi igralke prejele po 50.000 funtov bonusa s strani nacionalne nogometne zveze. Nasprotno pa bi moški za zmago na svetovnem prvenstvu 2018 dobili 217.000 funtov na igralca, torej več kot štirikrat več. 
 
Brazilska ženska nogometna reprezentanca, po odločitvi Brazilske nogometne zveze (CBF) prav tako prejema enako višino plačila kot moški kolegi. Takšna ureditev pomeni, da bo vsak igralec in igralka, ki zastopa Brazilijo, prejel enake dnevnice in denarne nagrade, ko bo zastopal/a svojo državo. Kar bodo moški prejeli na naslednjem svetovnem prvenstvu (2022), bo sorazmerno enakovredno tistemu, kar predlaga FIFA. Razlike med spoloma v Brazili torej ni več. 
 
Ženska nogometna ekipa Jamajke - Reggae Girlz je na primer na družbenih omrežjih sprožila akcijo "Brez plačila, brez igre" in dejala, da ne bo trenirala ali tekmovala, dokler zveza igralkam ne izplača dolga. Ekipa je bila razočarana tudi nad zdravniško oskrbo, vključno z neprimernimi potovalnimi pogoji. Reggae Girlz se za enakost borijo že od leta 2010, ko jim je Jamajška nogometna zveza zmanjšala financiranje oziroma prihodke, konec septembra 2019 pa odločila, da igralkam izplača želene zahteve.
 
Več o stanju in pogojih za nastopanje v slovenski ženski A nogometni reprezentanci bomo objavili v enem od naslednjih prispevkov.

Ostale novice

Sorodne novice

Sponzorji