Novice

< nazaj

Predlog zakona o premostitvenem zavarovanju poklicnih športnikov podprle tudi NPŠZ

Datum: 4.4.2014
Olimpijski komite Slovenije-Združenje športnih zvez je v prostorih Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport organiziral javni posvet s svojimi članicami, nacionalnimi panožnimi športnimi zvezami in ostalo strokovno javnostjo, na temo nekaterih trenutno najbolj aktualnih vsebin na področju športne politike. Tako so bili obravnavani predlog Zakona o premostitvenem zavarovanju poklicnih športnikov, problematika sredstev iz naslova iger na srečo namenjenih športu in delovanje olimpijskega strokovnega centra.
 
Na dobro obiskanem posvetu, prisotnih je bilo namreč okrog šestdeset predstavnikov nacionalnih panožnih športnih zvez in športnih delavcev, so bili poleg najvišjih predstavnikov Olimpijskega komiteja Slovenije-Združenja športnih zvez, Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport (Direktorata za šport), prisotni tudi prvopodpisani poslanec DZ, pri vložitvi predloga zakona v parlamentarno proceduro, Jožef Kavtičnik, predsednik Sindikata športnikov Slovenije Dejan Stefanović in Nataša Belopavlovič, strokovnjakinja za področje delovnega prava ter Marko Levovnik oba člana delovne skupine pri nastajanju predloga zakona.
 
Namen predstavitve predloga zakona o premostitvenem zavarovanju poklicnih športnikov je bil predvsem seznanitev predstavnikov nacionalnih panožnih športnih zvez z vsebino le tega in priložnost odprte razprave ter podajanja predlogov sprememb k vsebini besedila. Konstruktivno so v razpravi sodelovali nekateri predstavniki panožnih zvez (Nogometne zveze Slovenije, Košarkarske zveze Slovenije, Fitnes zveze Slovenije, Badmintonske zveze Slovenije, id.), ki so podali smiselne pripombe oziroma predloge sprememb k posameznim delom besedila, predvsem tam, kjer se omenja krog upravičencev do vplačevanja v premostitveni sklad in starostna meja, ko zavarovanec dobi pravico do črpanja sredstev iz premostitvenega slada.
 
Po pozitivnem mnenju in podpori, ki sta ga podali Komisija športnikov pri OKS-ZŠZ in Odbor za vrhunski šport pri OKS-ZŠZ, so sedaj koncept in vsebino predloga Zakona o premostitvenem zavarovanju poklicnih športnikov potrdile tudi nacionalne panožne športne zveze, kar nas navdaja z velikim optimizmom pred torkovo sejo matičnega Odbora za izobraževanje, znanost, kulturo, šport in mladino v Državnem zboru, kjer bo predlog zakona v drugem branju.
 

Ostale novice

Sorodne novice

Sponzorji