Novice

< nazaj

Sestanek na Ministrstvu za finance

Datum: 12.1.2005

 Vodstvo Sindikata športnikov Slovenije je v sodelovanju z OKS opravilo zelo pomemben razgovor s predstavniki Ministrstva za finance (prisotni s strani MF so bili državni sekretar g Špiletič in strokovna služba MF, pristojna za Zakon o dohodnini), kjer smo predstavili, kakšne bodo dejanske posledice novega zakona o dohodnini v športu in opozorili na vrsto pomanjkljivosti v slovenski zakonodaji na športnem, društvenem in delovno-pravnem področju, ki onemogočajo primerljivost slovenskih davčnih rešitev z razvitimi državami EU na področju športa. Dogovorjeno je bilo, da bo sindikat SŠS z OKS aktivno sodeloval pri pripravi nove davčne reforme, poudarjeno pa je tudi bilo, da so nekatere spremembe Zakona o dohodnini nujne takoj, sicer nam grozi propad poklicnega športa v Sloveniji. Predlagali smo naše rešitve v veljavnem davčnem sistemu in se strinjali, da bo strokovna služba MF naše predloge najprej preučila, naslednjič pa naj bi se dobili v naslednjem tednu, kjer bo stališče Ministrstva za finance že bolj jasno izoblikovano.

Ostale novice

Sorodne novice

Sponzorji