Novice

< nazaj

SŠS pozdravlja sprejetje novele Zakona o lastninskem preoblikovanju Loterije Slovenije

Datum: 13.7.2012

Sindikat športnikov Slovenije (SŠS) pozdravlja pozitivno odločitev Državnega zbora, k sprejetju novele Zakona o lastninskem preoblikovanju Loterije Slovenije. Novela zakona namreč predvideva vključitev predstavnika SŠS, kot reprezentativnega sindikata na področju športa, v svet Fundacije za financiranje športnih organizacij v Republiki Sloveniji (FŠO). Tako bo prvič javno izražena volja športnikov, ko bodo na demokratičen način, izbrali svojega predstavnika v omenjeno delovno telo.

Aktivno vključitev slovenskih športnikov v organe FŠO podpira tudi v.d. direktorja Direktorata za šport, na pristojnem ministrstvu, mag. Drago Balent.

Novi svet FŠO bo imel namesto sedanjih 15 odslej 17 članov, od tega bo eden prišel iz Ministrstva za finance, dva iz občin (po eden iz vzhodnega in zahodnega dela države), ostalih 14 pa iz športnih zvez. Štirje bodo prišli iz olimpijskih športov individualnih športnih panog, dva iz ekipnih športov, dva iz občinskih športnih zvez po regionalnem ključu, enega bodo izbrali športniki med sabo (SŠS), dva bosta predstavnika športnih zvez, ki se ukvarjajo pretežno z rekreacijo, dva iz neolimpijskih športov, invalidskih organizacij in miselnih športov ter en predstavnik trenerjev. Člani sveta FŠO bodo izvoljeni na odprtih listah, po demokratičnem postopku volitev, kjer bo vsaka izmed zgoraj navedenih skupin izbirala med kandidati znotraj le teh.

Prav tako so upoštevana tudi nekatera priporočila komisije za preprečevanje korupcije in računskega sodišča. Tako kot za Fundacijo za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij se tudi za Fundacijo za financiranje športnih organizacij določa nezdružljivost funkcij članov sveta fundacije.

SŠS in Sindikat profesionalnih igralcev nogometa Slovenije (SPINS) pa nikakor ne moreta podpreti dosedanjega delovanja in odločitev FŠO, saj slednja ni podpirala socialnih, humanitarnih in družbeno odgovornih projektov, ki jih izvajata sindikata. FŠO namreč nikoli do sedaj ni namenila sredstev za razvoj in izvajanje projektov, kot so izobraževanje na daljavo za športnike; spodbujanje branja pri otrocih, v osnovnih šolah – Nogometaši na tvoji strani; Rožnati oktober; Parašport je šport; Podaj naprej; Glave gor, Pokaži diskriminaciji rdeči karton, itn .

Ostale novice

Sorodne novice

Sponzorji