Novice

< nazaj

Upravni odbor SPINS imenoval pet kandidatov za arbitre

Datum: 24.11.2015
Naj spomnimo, da je izvršni odbor Nogometne zveze Slovenije v letu 2013, potrdil dolgo pričakovani Pravilnik o arbitraži NZS, ki vzpostavlja prvo neodvisno arbitražo v slovenskem športu. Pravilnik, ki je bil pripravljen v sodelovanju s predstavniki SPINS-a, je dejansko konkretizacija dolgoletnega boja slovenskih nogometašev po nepristranskem razsojanju sporov, kjer nogometaši v komisijah NZS, ki so razsojale spore, niso bili primerno zastopani.
 
Okrožnica FIFA 1010 je že leta 2005 nacionalnim nogometnim zvezam zapovedovala ustanovitev neodvisnih arbitraž. Na zahtevo UEFA, pa je leta 2009 tudi skupščina NZS sprejela statut, po katerem mora vse spore reševati neodvisna arbitraža. S podpisom Avtonomne pogodbe v Bruslju, 19. aprila 2012, ter ratifikacijo omenjenega sporazuma na kongresu UEFA, se je NZS še dodatno zavezala ponotranjiti minimalne zahteve v evropskem nogometu, katerih pomembni del predstavlja tudi neodvisno razreševanje sporov med nogometaši in  klubi.
 
Po novi ureditvi bo število arbitrov na strani klubov enako številu arbitrov, ki jih bo imenoval sindikat slovenskih nogometašev SPINS, arbitražo pa bodo vodili predsednik in dva podpredsednika, ki jih bo, ob soglasju obeh socialnih partnerjev, imenoval Izvršni odbor NZS. Postopek bo enostopenjski, hiter in učinkovit. Sredstva za delovanje arbitraže bo, v višini 25 % stroškov do 20.000 evrov letno, zagotavljal tudi SPINS iz lastnih finančnih virov.

Na tem mestu opozarjamo, da bo, vsaj glede pristojnosti za reševanje delovno-pravnih sporov, arbitražo potrebno opredeliti v določbah kolektivne pogodbe, ki pa lahko odstopajo od določb Pravilnika o arbitraži NZS.
 
Upravni odbor sindikata SPINS je na novembrski seji v sestavo arbitrov, arbitraže NZS, soglasno potrdil in predlagal pet pravnikov, ki so:

1.Irena Ilešič Čujovič
2. Matija Testen
3. David Kenda,
4. Janez Pejovnik
5. Tomaž Ilešič.

Ostale novice

Sorodne novice

Sponzorji