Zakonodaja

Dokumenti evropskega prava za področje športa:

 

1. Bela knjiga o športu (Bruselj, 11.07.2007):

Bela knjiga o športu / PDF dokument

2. Konvencija proti dopingu v športu (Svet Evrope – 16. 11. 1989 v Strasbourgu):

Konvencija proti dopingu v športu / PDF dokument

3. Evropska listina o športu (7. Konferenca evropskih ministrov odgovornih za šport v sklopu Sveta Evrope 15. maj 1992):

Evropska listina o športu / PDF dokument

4. Evropska listina o športu za vse: Invalidi (4. decembra 1986 – Odbor ministrov Sveta Evrope):

Evropska listina o športu za vse – Invalidi / PDF dokument

5. Mednarodna listina o telesni vzgoji in športu (Generalna konferenca UNESCA – 20. zasedanje, 21. novembra 1978):

Mednarodna listina o telesni vzgoji in športu / PDF dokument

6. Resolucija o evropskem športnem sodelovanju (17. in 18. maja 1995 v Lizboni – 8. konferenca):

Resolucija o evropskem športnem sodelovanju / PDF dokument

7. Konvencije proti dopingu v športu (Svet Evrope – 14. 5. 1993):

Konvencije proti dopingu v športu / PDF dokument

8. Resolucija o strpnosti in športu (17. in 18. maja 1995 v Lizboni – 8. konferenca):

Resolucija o strpnosti in športu / PDF dokument

 

Sponzorji