Zakonodaja

Obvestilo o možnostih prestopov izven prestopnih rokov

Možnosti za podpis nove pogodbe za profesionalne nogometaše izven uradnih prestopnih rokov niso sistemsko urejene ter se zato od države do države razlikujejo.  Iz navedenega razloga je FIFPro v večini držav EU preučil pravila nogometnih zvez ter za vsako v razpredelnici predstavil možnosti registracije izven prestopnih rokov. Načelno velja (pravila FIFA in pravila NZS), da se profesionalni nogometaš lahko registrira tudi izven prestopnih rokov, če mu je pogodba pretekla oziroma jo je sporazumno prekinil pred iztekom prestopnega roka, vendar največ do začetka spomladanskega dela tekmovalnega leta.

Seznam 17 držav EU s  pogoji prestopov (.pdf dokument)

Sponzorji