Zakonodaja

Veljavna zakonodaja Republike Slovenije na področju športa:

 

1. Zakon o športu (Uradni list RS, št. 29/17):

Zakon o Športu (ZSpo-1) / PDF dokument

2. Nacionalni program športa v Republiki Sloveniji (2014-2023):

Nacionalni program Športa v Republiki Sloveniji_(NPS) / PDF dokument

3. Zakon o društvih (Uradni list RS, št. 61-2567/06):

Zakon o društvih (ZDru-1) / PDF dokument

4. Zakon o varstvu pred utopitvami (Uradni list RS, št. 44-2065/2000):

Zakon o varstvu pred utopitvami (ZVU) / PDF dokument

5. Zakon o izjemnem priznanju in odmeri starostne pokojnine osebam, ki imajo posebne zasluge (ZIPO) (Uradni list SRS, št. 18-182/1974, RS 14-708/1990):

Zakon o izjemnem priznanju in odmeri starostne pokojnine osebam, ki imajo posebne zasluge (ZIPO) / PDF dokument

6. Zakon o Bloudkovih priznanjih (Uradni list RS, št. 56-2000/1994):

Zakon o Bloudkovih priznanjih / PDF dokument

7. Zakon o javnih shodih in javnih prireditvah (Uradni list – 5. 7. 2002):

Zakon o javnih shodih in javnih prireditvah (ZJSJP) / PDF dokument

8. Zakon o poklicnem in strokovnem izobraževanju (Uradni list RS, št. 12-568/1996, RS 44-2063/2000):

Zakon o poklicnem in strokovnem izobraževanju (ZPSI) / PDF dokument

9. Zakon o orožju (Uradni list RS, št. 61-2747/2000):

Zakon o orozju_(ZOro-1) / PDF dokument

10. Zakon o Kobilarni Lipica (Uradni list RS, št. 29-1826/1996):

Zakon o Kobilarni Lipica (ZKL) / PDF dokument

11. Zakon o varnostni na smučiščih (Uradni list RS, št. 110/2002, 98/2005):

Zakon o varnosti na smučiščih (ZVSmuč) / PDF dokument

Sponzorji