Zakaj SPINS

Izobraževanje - pomaga pri vstopu v novo življenjsko obdobje!

SPINS z individualnimi razgovori in svetovanjem pomaga svojim članom pri nadaljevanju oziroma vključitvi le teh v sistem izobraževanja, tako na srednješolskem kot na visokošolskem nivoju.

Vzporedno z razvojem projekta študija na daljavo na mednarodnem nivoju, v okviru organizacije FIFPro (FIFPro Online Academy) je SPINS začel razvijati sistemske rešitve tovrstnega izobraževanja na visokošolskem nivoju tudi v Sloveniji.

Tako bodo predvidoma vsi člani imneli možnost sodelovanja oziroma vpisa na omenjene študijske programe, ki jih bo SPINS v prihodnosti izvajal v sodelovanju z partnerskimki institucijami tako na državni kot civilni ravni.

V primeru dokončanja oziroma ponovne vključitve v sistem srednješolskega izobraževanja pa se po individulanem razgovoru  s članom, poizkuša najti najugodnejšo rešitev. 

Sponzorji