Zakaj SPINS

Solidarnostna pomoč - pomaga nogometašem v stiski!

SPINS ima iz naslova plačanih članarin za svoje člane, ki se znajdejo v stiski, na voljo finančna sredstva za solidarnostno pomoč. Pravila za izplačilo solidarnostne pomoči najdete med pravnimi akti SPINS na tej spletni strani,
SPINS nenehno opozarja na problematiko neizpolnjevanja obveznosti in se zavzema tudi za ustanovitev garancijskega sklada, ki bi v primeru nesolventnosti klubov nogometašem lahko povrnil del neizpolnjenih obveznosti.

Sponzorji