Aktivnosti / Projekti

Sindikat pofesionalnih igralcev nogometa Slovenije (SPINS)

 

je vse od svoje ustanovitve sodeloval pri organizaciji in izvajanju kopice socialnih programov ter projektov namenjenih športnikom, s katerimi uresničuje svoje osnovno poslanstvo in cilje.

Osnovni cilji delovanja sindikata SPINS so predvsem, da z vsemi sredstvi, ki jih ima na razpolago, uveljavlja in varuje skupne interese svojih članov, se zavzema za reševanje vseh sporov med športniki (nogometaši) in klubi, rešuje probleme, ki zadevajo člane sindikata in išče ustrezne rešitve ter zastopa svoje člane v primeru sporov, vzpodbuja solidarnost med člani sindikata ter krepi skupno sindikalno zavest, se zavzema za spoštovanje moralnih in pravnih norm vseh udeležencev v športu.

Poleg zgoraj omenjenih aktivnosti pa je sindikat SPINS izjemno aktiven tudi na drugih področjih, ki so tako ali drugače povezana z nogometom in športom na sploh.Naj omenimo le tiste najbolj izstopajoče aktivnosti oziroma projekte: projekti socialne narave, humanitarni projekti in projekti družbene odgovornosti – "Nogometaši na tvoji strani."; "Skupaj za dobro nogometa"; "Pokaži diskriminaciji rdeči karton."; »Rožnati oktober«; »Glave gor!«; "Para šport je šport" in pa projekti, s katerimi je SPINS postavil visoke standarde in zaoral ledino na določenih segmentih športa v Republiki Sloveniji: "Izobraževanja na visokošolskem nivoju daljavo za športnike (na lokalnem in mednarodnem nivoju)" ; projekt "Nogometaši brez pogodb"; sodelovanje pri projektu sestave predloga "Zakona o premostitvenem zavarovanju za poklicne športnike"; organizacija in izvedba nogometne Gale SPINS XI; izdaja revije SPINS XI; itn.

Sindikat SPINS se z izvajanjem tovrstnih aktivnosti trudi postavljati nove mejnike v slovenskem nogometu in športnem prostoru na sploh. Z načinom in intenzivnostjo dela vseh sodelujočih, se vsekakor lahko pričakuje lepšo ter bolj urejeno prihodnost slovenskega nogometa.

 

Sponzorji