”Ne prirejaj!” (Don't Fix it !”)

arhiv >>
Projekt ”Ne prirejaj!” (”Don't fix it!”) je prvi od tovrstnih aktivnosti znotraj EU, kjer z namenskimi sredstvi športnikom omogočajo izobraževalne programe in preventivne akcije, ki naj bi preprečile nameščanje rezultatov tekem v nogometu ali ostalih športnih panogah, ter posledično vključenost glavnih akterjev v danes tako aktualne športne stavnice.

Uvod v projekt

Pri projektu, ki bo v celoti financiran z namenskimi sredstvi Evropske komisije, bo v nogometu organizacijsko plat prevzelo svetovno združenje nogometnih sindikatov FIFPro, preko katerega se je poleg osmih sodelujočih držav, v projekt vključila tudi Slovenija oziroma SPINS. Poleg akcij v nogometu bo projekt izveden tudi v okviru ostalih športnih panog, pod okriljem organizacij članic UNI Sport Europa oziroma EU Athletes, ki predstavljajo preko 30.000 profesionalnih športnikov v EU. Slovenija bo z aktivnostmi Sindikata športnikov Slovenije, vključena tudi tukaj.
 
V okviru svetovnega združenja nogometnih sindikatov FIFPro, so se projekta lotili zelo resno in pripravili obsežen program vsebin, ki naj bi se izvajale v naslednjih dveh letih. Glavni cilj akcij je zmanjšati pojavnost nameščenja rezultatov na nogometnih tekmah in potencialnega pojavljanja s tem povezanih aktivnosti znotraj evropskega nogometa. Namen projekta je dvig ozaveščenosti med nogometaši, sodniki, delegati in funkcionarji v posameznih državah oziroma njhovih organizacijah. Prav tako je potrebno opozoriti državne organe na pomembnost tovrstne problematike ter čim bolj učinkovito izkoreninjenje le te.  Prav tako bo dan povdarek na izboljšanje splošnega (negativnega) stanja v profesionalnem nogometu, ki velikokrat vodi oziroma je vzrok za nameščanje tekem. Tukaj mislimo predvsem na nasilje, nadlegovanje in ustrahovanje na delovnem mestu, slabo obveščanje oziroma poročanje o teh kršitvah, nespoštovanje pogodbenih obveznosti in predvsem pomanjkanje izkušenj ter znanja med nogometnimi delavci ter državnimi funkcionarji. Vsemu naštetemu se je možno upreti le z ustanovitvijo močnih in ustreznih mrež na nacionalnih in evropski ravni, z namenom izkoreninjenja (boja) proti nameščenju rezultatov  nogometnih tekem.
 
Kot smo že omenili, bo aktivno vlogo pri omenjenem projektu odigrala tudi Slovenija, in sicer s predstavniki SPINS v delovnih telesih projektnih aktivnosti. Projekt, ki se bo zaključil v juniju 2014, je vsekakor priložnost za vse deležnike v nogometu in izven njega, vključujoč institucije EU, državne organe in ostale vpletene v posameznih državah, da povzamejo in implementirajo najboljše prakse, ki se bodo izvajale v tem času. Rezultati projekta bodo poleg tradicionalnih načinov obveščanja prav tako objavljeni v obširni raziskavi, metodoško podobni Črni knjigi za vzhodno Evropo, ki jo je FIFPro že predstavil v preteklosti.

Vse galerije

Foto galerije

Sponzorji