Nogometna zveza Slovenije (NZS)

arhiv >>

NZS trenutno aktivno sodeluje v socialnem dialogu s SPINS. Z uvedbo neodvisne arbitraže je storjen velik korak naprej v odnosu med SPINS in NZS.
Pogovori glede vsebine členov pravilnika o neodvisni arbitraži so se pričeli sredi leta 2012 ter se uspešno zaključili s sprejetjem pravilnika na seji Izvršnega odbora NZS, 13.3.2012. V zadnjem letu so se predstavniki SPINS in NZS večkrat srečali z namenom plodnejšega sodelovanja v prihodnosti.

Na žalost NZS še ne prispeva ničesar k resitvi socialne stiske nogometašev, ki so ostali na cesti zaradi licenciranja, ki ga sama izvaja do klubov. Od obstoja SPINS je zaradi licenciranja na cesti končalo več kot 100 nogometašev brez kakršne koli socialne ali finančne pomoči s strani NZS. Edini, ki je ponudil pomoč in jo zagotavlja tudi v prihodnje, je SPINS.
NZS se še ni jasno opredelila do sprejetja garancijskega fonda, ki bi vsaj deloma pokril izpadle dohodke poklicnih nogometašev propadlih klubov in ne sodeluje s SPINS pri pripravi zakonodajnih aktov, ki bi spremenili socialni, davčni in statusno-pravni položaj slovenskih športnikov in nogometašev.
NZS še ni uredila delovno-pravnega statusa slovenskih nogometašev in reprezentantov, akti NZS pa so nasprotju s pravnim redom RS in pravom EU. NZS še vedno edina v EU pozna nadomestila za prestope amaterskih nogometašev, ki jih je že nekaj let nazaj odpravila tudi Hrvaška.

Neodvisna arbitraža po statutu NZS

Zahteva:
Ustanovitev neodvisne arbitraže NZS v skladu z okrožnico FIFA 1010, pravilniki FIFA ter točke 2.2 MoU (Sporazuma o sodelovanju med FIFA in FIFPro, z dne 2. 11. 2006). Sprejeti je potrebno tudi poslovnik arbitraže NZS, ki povzema določbe pravilnika FIFA o delovanju FIFA DRC.
Vse članice FIFA so zavezane ustanoviti neodvisne arbitraže za reševanje sporov med nogometaši in klubi po vzoru FIFA arbitraže DRC. V arbitraži morajo biti v enaki meri zastopani, tako predstavniki klubov, kot predstavniki igralcev, torej SPINS. Zavzemamo se za enostopenjsko telo, ki bo hitro in učinkovito varovalo pravice nogometašev. Odločanje v trenutnih komisijah nikakor ni nepristransko, traja predolgo (tudi pol leta in več) in poteka brez kakršnih koli procesnih pravil ter brez podrobnejše materialno-pravne podlage o pravicah, potrebne za meritorno odločanje!

Trenutno stanje: 

V mesecu decembru 2018 so se na konstitutivni seji zbrali člani Arbitraže NZS, ki bo v prihodnje pristojna za reševanje sporov iz pogodbenega razmerja med igralci in nogometnimi klubi, v sporih iz pogodbenega razmerja med trenerji in nogometnimi klubi, v sporih v zvezi z odškodnino zaradi neupravičenega odstopa od pogodbe ter nadomestilom za vzgojo in usposabljanje igralca med nogometnimi klubi.

Namen nogometne arbitraže je zagotoviti hitrejše in športnim specifikam prilagojeno razreševanje premoženjskih sporov.

Arbitražni plenum sestavljajo Irena Ilešič Čujovič, Matija Testen, David Miran Kenda, Jože Kreševič, Tine Šrot, Aleš Sevšek, Domen Neffat, Janez Pejovnik in Tomaž Ilešič. Vsi arbitri imajo univerzitetno izobrazbo pravne smeri ter izkušnje na področju športnega prava.

Člani Arbitraže NZS sprejmejo poslovnik o delovanju arbitraže, ki podrobneje opredeljuje notranjo organizacijo in delo arbitraže ter predlaga določene spremembe obstoječega pravilnika. Z uveljavitvijo reševanja sporov med nogometnimi deležniki pred neodvisnim in strokovnim arbitražnim organom NZS izpolnjuje eno od temeljnih zahtev iz memoranduma o sodelovanju med vsemi nogometnimi deležniki na ravni članic UEFE.​

Imenovanje arbitrov je potekalo po principu izbire le-teh s strani vseh deležnikov v nogometu, in sicer je svoje tri kandidate predlagal sindikat SPINS, torej nogometaši, trije arbitri so bili predlagani s strani klubov (Komisije za profesionalni nogomet NZS), trije pa s strani krovne organizacije, Nogometne zveze Slovenije.

 

Vse galerije

Foto galerije

Sponzorji