Članstvo v sindikatu

K sindikatu lahko pristopijo vsi športniki, ki so ali so bili kot nogometaši registrirani pri Nogometni zvezi Slovenije ali pri katerikoli drugi nacionalni nogometni zvezi. Igralec mora podati tudi pisno izjavo, v kateri navede, da prostovoljno pristopa v sindikat ter da bo spoštoval določila statuta in drugih aktov sindikata.

Člani SPINS so pridruženi člani Sindikata športnikov Slovenije, člani Zveze svobodnih sindikatov Slovenije in člani FIFPro, svetovnega zduženja nogometnih sindikatov.

Sponzorji