Novice

< nazaj

Opozorilna stavka bo v 3. krogu 1. SNL

Datum: 30.7.2009

Obveščamo vas, da bo v 3. krogu 1. SNL v organizaciji sindikata SPINS potekala opozorilna stavka zaradi diskriminacije in šikaniranja (mobinga) igralcev v NK Celje.

Opozorilna stavka (protest) se bo izvedla v 3. krogu 1. SNL s 15 minutno zamudo vseh tekem. Protest ni v nasprotju s pravili NZS ter ne predstavlja podlage za kakršnokoli disciplinsko sankcijo. Kaže pa na solidarnost med vsemi igralci slovenske prve lige, ki si ne bomo dovolili poniževanj sebe in svojih kolegov.

Prvotni sklep o opozorilni stavki zoper ravnanje NK Celje je bil v sindikatu SPINS sicer sprejet že 18. 2. 2009, vendar pa je bil odložen, ker smo do rešitve nastalih problemov poškušali priti po mirni poti.

Zahteve:

1. Takojšnje prenehanje s šikaniranjem in diskriminacijo v NK Celje zoper igralca Sacripantija in Šariča;
2. Takojšnja poravnava škode oziroma izpolnitev obveznosti NK Celje žrtvam diskriminacije Dvorančiču, Pušu in Režonji;
3. Zaveza klubov 1. SNL v posebnem sporazumu s SPINS, da se bodo v prihodnje vzdržali takšnih ravnanj.

Če opozorilna stavka ne bo zadostovala, bomo prisiljeni naše ukrepe že v naslednjem krogu stopnjevati ter sprejeti sklep o splošni stavki v 1. SNL.

Podlaga za zahteve:

V slovenskem nogometu se mora, skladno z Ustavo RS in zakonodajo republike Slovenije, preprečevati vsakršno diskriminacijo na igriščih ter izven le teh. Organi NZS in ZNPL morajo, oziroma so dolžni v kali zatreti vsak poskus diskiminacije in "mobinga" (slovensko šikaniranja) ter ga tudi ustrezno sankcionirati. Na žalost trenutno veljavni sistem pravilnikov oziroma organi NZS ter ZNPL niso sestavljeni v skladu z zahtevami FIFA in zato neprimerni za vsebinsko odločanje o pravicah igralcev.

Govorimo predvsem o Komisiji za status igralcev ZNPL in Komisiji za pritožbe ZNPL, ki niso sestavljene paritetno ter zato ne omogočajo nepristranskega razsojanja. Sicer delo komisij glede pravnih procesnih vprašanj nikakor ni slabo, vendar pa se zaplete, ko je potrebno razsojati o vsebinski plati pogodbenih razmerij oz. včasih tudi o ustavnih pravicah igralcev. Komisija namreč nima nobenega normativnega kažipota ali natančnejše razmejitve pravic in obveznosti klubov oziroma igralcev (kot je npr. kolektivna pogodba), saj se socialni partnerji v slovenskem nogometu že skoraj 6 let nismo dogovorili za podpis niti enega sporazuma.

Edina zaveza, ki obstaja, je bila dogovorjena po prvi opozorilni stavki v 1. SNL, dne 17. 9. 2004, kjer sta se obe strani strinjali, da se pri spremembi Pravilnika o registraciji in statusu igralcev NZS upoštevata načeli iz Pravilnika FIFA "o neodvisni arbitraži in o pogodbeni stabilnosti". Če priznamo, da je bilo drugo načelo v okviru pogajanj v Komisiji za predpise NZS sprejeto v Pravilnik o statusu in registraciji NZS in se je posledično drastično zmanjšalo število sporov v slovenskem nogometu, pa tega nikakor ne moremo trditi za neodvisno arbitražo. V okviru ZNPL ima SPINS na prvi stopnji v Komisiji za status le dva predstavnika od petih, na drugi stopnji v Komisiji za pritožbe pa nobenega. Še slabše je v primeru NZS!

Tukaj smo pri jedru naših problemov in zahtev. V februarju tega leta se igralci NK Celja Puš, Režonja in Dvorančič niso smeli udeležiti skupnih priprav kluba v Italiji, in sicer kot kazen, ker dan prej s klubom niso sporazumno prekinili pogodb. Morali so ostati doma ter bi morali trenirati pod posebnim režimom in trenerji, ki niso zadolženi za vodenje prve ekipe. Po našem nasvetu ter popolnoma pravilno niso hoteli pristati na diskriminacijo ter so v tem času trenirali sami in se po povratku s priprav zopet priključili ekipi. Klub jim je zaradi izostankov naložil astronomske kazni. Hkrati so vsi na Komisiji za status ZNPL sprožili spore.

Zaradi odsotnosti kakršnega koli pravilnika o delovanju komisij ter neobstoju pravnih virov med socialnimi partnerji v nogometu, je imela komisija izredno mukotrpno delo. Ker je v vmesnem času klub z Dvorančičem sklenil pogodbo o posoji v Krško, so najprej presodili o tej zadevi ter dali prav igralcu. Klub je nato vložil pritožbo, ki pa je bila brez sodelovanja predstavnikov sindikata na Komisiji za pritožbe rešena šele po dveh mesecih, točneje maja, zadeva pa je bila vrnjena v ponovno presojo na prvo stopnjo. Komisija na prvi stopnji je zopet zasedala, vendar pa tokrat s preglasovanjem odločila, da se ne bo se spustila v obravnavo vprašanja, ali so bili igralci zaradi neudeležbe na pripravah kluba res diskiminirani ali ne ter tokrat presodila v korist kluba. Dvorančič je v vmesnem času zopet začel igrati v Celju, druga dva igralca pa sta bila primorana sporazumno prekiniti pogodbi, da bi si sploh lahko poiskala novi klub ter čakata odločitev delovnega sodišča, enako kot tudi Dvorančič. Klubski predstavniki so že vnaprej povedali, da bo odločitev sodišč izpodbijali ter spore vlekli v nedogled.

Mnenje slovenskih igralcev je, da imajo vsi igralci pravico do enakih pogojev pri procesu treningov, vključno s pripravami na tekmovalno sezono. Morebitna odstopanja so možna le s soglasjem igralca, oziroma v primeru rehabilitacije ali disciplinskega postopka.

Takšnega zavlačevanja in pomanjkljivega delovanja komisij ne moremo dopustiti. Zakaj? Odločanje nikakor ni nepristransko, traja predolgo (tudi pol leta in več) in poteka brez kakršnih koli procesnih pravil ter nima potrebne materialne podlage glede pravic igralcev in klubov, ki so potrebne za pravično in meritorno odločanje!

Vzemimo zadnji primer Šariča in Sacripantija v istem klubu. Popolnoma neutemeljeno sta bila kaznovana z več kot 200.000 evrov (kazen je bila nato priročno znižana na višino klubskega dolga do njiju). Razlogi za kazen so smešni (odsotnost s priprav - imata izjavo trenerja; ugovarjanje trenerju - o nasprotnem lahko pričajo vsi igralci prve ekipe; nespoštovanje do direktorja Šole - kdor gospoda pozna, se bo temu le smejal), finančne sankcije pa drakonske. Ne le to, trenutno sta šikanirana v vsakem pogledu, trenirata sama brez trenerjev in celo z judo ekipo ob 6.00 uri zjutraj, kar je brez primerjave v slovenskem športu in delovnem pravu. Ni odveč povedati, da igralca ob vsem, kar se dogaja, izjemno psihično trpita, Sacripanti je celo izgubil že 6 kilogramov teže.

Dejanski razlog za šikaniranje kluba pa je, da si igralca želita iz kluba, klubski predstavniki pa hočejo, da na dolg pozabita ter da klub pri njunem odhodu še zasluži z njuno odškodnino.

Sindikat je v imenu igralcev proti klubu pripravil več zahtevkov:
- ugovor zoper sklep o izreku denarne kazni, ki je celo v nasprotju sam seboj in pravilniki kluba, ki določajo da je kazen lahko največ 33 % bruto mesečnega izplačila
- pritožbo zoper sklep o posebnem treniranju
- opomin zaradi zamude pri izplačilu po pogodbi
- zahtevo za izročitev in sklenitev pogodbe o zaposlitvi ter Zahtevo za prenehanje šikaniranja, ki je od lanskega leta kaznivo po KZ.

Kaj lahko storimo?

Če uberemo enako pot kot pri omenjeni trojici, nas čaka predolg postopek, kjer smo na koncu zopet lahko preglasovani na prvi ali drugi stopnji. Šarič in Sacripanti pa bosta v Celju kmalu morala na trening ob 4.00 zjutraj. Tako več ne gre! Sindikat SPINS bo spoštoval le odločitve enostopenjske neodvisne komisije oziroma arbitražnega organa v skladu z zahtevami FIFA.

Dodatni problem:

Slab zgled Celja posnemajo že drugi klubi. NK Gorica javno navaja oziroma to navajajo mediji, da trije njihovi igralci ne igrajo samo iz razloga, ker za 50 % nočejo znižati pogodb (igralci so pristali na 30 % znižanje). Naj povemo, da je neutemeljena prepoved igranja kršitev pravice do igranja oziroma našega osnovnega dela, ki jo imamo zapisano v pogodbah!

V NK Nafti so igralcu Adiloviču prekinili pogodbo, ker naj ne bi izpolnjeval kriterijev kluba, v Dravi je že nekaj čas kaotično in tako naprej. Da ne bo pomote, obstajajo tudi dobri klubi, kot so Maribor, Rudar, Interblock in drugi, katerih javno podobo pa močno kazi NK Celje!

Ravnanje in obnašanje predstavnikov NK Celje je sramotno za celotni slovenski nogomet!

Hkrati napovedujemo tudi SPLOŠNO STAVKO v slovenskem nogometu, ki bo do NZS in ZNPL vsebovala sledeče zahteve:

1. Enostopenjsko neodvisno arbitražo v skladu z zahtevami FIFA in njen pravilnik;
2. Garancijski sklad 1. SNL. za primer stečajev klubov 1. SNL (prvo leto naj bi klubi 1. SNL v sklad prispevali in jamčili le z zneskom 10.000 EUR, SPINS bi prispeval enak znesek, NZS pa 90.000 EUR, torej skupno bi bilo prvo leto v skladu 200.000 EUR);
3. Sporazum med SPINS in ZNPL, ki bi nadomeščal kolektivno pogodbo in definiral pravice ter razmerje med klubom in igralcem (prepoved diskriminacije, minimalna plača, delo ob praznikih, sooblikovanje tekmovalnega koledarja, višina kazni...);
4. Komisija igralcev 1. SNL v okviru NZS, ki bi imela veto na vse pravilnike NZS, ki posegajo v pravice nogometašev ter tudi na izvolitev predsednika NZS (po vzoru Nizozemske), saj predstavniki SPINS nismo niti člani NZS, niti nimamo nobenega predstavnika v Izvršnem odboru NZS;
5. Sprememba Disciplinskega pravilnika NZS v smeri možnosti sankcioniranja odgovornih oseb zaradi diskriminacije in drugih kršitev ustavnih in delavskih pravic nogometašev;
6. Popolna odprava nadomestil za amaterje oziroma znižanje nadomestil za vzgojo igralcev mlajših od 23 let ter ustrezna prilagoditev PSRI s pravilniki FIFA;
7. Financiranje treningov nogometašev brez pogodb in zagotavljanje primernih pogojev za treninge in tekme le teh. Sindikat ima namreč na voljo le omejena finančna sredstva, ki treninge ne morejo zagotavljati več kot mesec dni na leto, veliko naših članov pa je nato prepuščeno samo sebi;
Rok za izpolnitev obveznosti navedenih je 1. september 2009. Morebitni sklep o stavki bo sprejela skupščina sindikata SPINS.

SPINS 

Ostale novice

Sorodne novice

Sponzorji