Novice

< nazaj

Slovenski nogometaši so podprli kandidaturo Ivana Simiča

Datum: 18.2.2009

Na novinarski konferenca sindikata SPINS je predsednik sindikata Dejan Stefanović v imenu igralcev 1.SNL podprl kandidaturo Ivana Simiča za predsednika NZS.

S Simičem je bilo namreč v zadnjih letih več konstruktivnih razgovorov in srečanj, na katerih je vedno izkazal pripravljenost upoštevati predloge SPINS, če le ti temeljijo na primerih dobrih praks iz tujine. Pred kratkim so mu bile posredovane tudi nekatere izmed zahtev sindikata, od katerih jih je kar nekaj povzel v svojem programu, o vseh drugih pa izrazil pripravljenost za dialog po nastopu v funkciji predsednka NZS. Tako je med drugim načelno podprl najpomembnejše predloge sindikata, kot so uvedba neodvisne enostopenjske arbitraže NZS, ustanovitev garancijskega sklada 1. In 2. SNL ter uvedbo enotne pogodbe za vse profesionalne igralce.

Z drugim kandidatom Tugomirjem Frajmanom, kljub velikemu prizadevanju sindikata, na žalost ni prišlo do skupnega sestanka. Slednji v svoj predvolilni program ni vključil nobene izmed zahtev oziroma pobud sindikata SPINS, kar samo kaže na njegov odnos do vloge igralcev pri prihodnjem razvoju nogometa v Sloveniji in vlogi slovenskih nogometašev v strukturah NZS.

Sklep in zahteve SPINS do NZS.

SKLEP članov SPINS:

Slovenski profesionalni nogometaši v 1. SNL so se iz navedenih razlogov in po samostojnih posvetih v vseh klubih 1. SNL odločili za enotno podporo Ivanu Simiču za novega predsednika NZS. Čeprav nimamo nobenega formalnega vpliva na odločitev o predsedniku NZS, pa nogometaši kot glavni podporni steber slovenskega nogometa in s polno odgovornostjo trdimo, da bi bila vsaka druga odločitev v nasprotju z interesi slovenskih nogometašev in bi zavrla razvoj slovenskega nogometa.

Pregled vseh zahtev SPINS do NZS:

1. Uvedba neodvisne enostopenjske Arbitraže NZS za vse nivoje lig v sporih med klubi in igralci (ti. Komisija za status) v skladu z zahtevami FIFA, ter pravilnik o delovanju te arbitraže, vse v najkrajšem možnem času;
2. Garancijski sklad 1. in 2. SNL (predlog je, da vsak klub 1. SNL, vključno s SPINS, prispeva na začetku vsake tekmovalne sezone 10.000 EUR, klubi 2. SNL po 5.000 EUR ter NZS 50.000 EUR);
3. Enotna pogodba za vse profesionalne igralce, ki jo potrdi in predpiše NZS;
4. Ureditev nezgodnega zavarovanja za profesionalne nogometaše;
5. Po zgledu Hrvaške in drugi držav EU popolna odprava odškodnin za amaterske prestope (ne govorimo o odpravi nadomestil za vzgojo nogometašev - ta do 23. leta starosti ostanejo);
6. Popoln prenos vseh zahtev pravilnika FIFA v Pravilnik o statusu in registraciji igralcev;
7. Skupen nastop proti Vladi RS za ureditev statusa poklicnih športnikov in ustanovitev posebnega poklicnega sklada športnikov RS;
8. SPINS mora biti izključni nosilec kolektivnih pravic iz javne podobe svojih članov oz. slovenskih nogometašev (normiranje te pravice v aktih NZS);
9. SPINS bi moral imeti v strukturi NZS enak položaj kot trenerska in sodniška organizacija, kar torej zajema tudi članstvo v IO NZS ter sorazmerno financiranje dejavnosti SPINS (za razliko od ZNPL podpredsedniškega mesta ne potrebujemo);
10. Skupna organizacija Nogometne gale pred koncem vsakokratne tekmovalne sezone (SPINS, NZS, ZNPL;
11. Ustanovitev posvetovalnega Strateškega odbora NZS po zgledu UEFA (Professional Football Strategic Council within UEFA), kjer bi sodelovali tudi nekdanji priznani nogometaši;
12. Skupni dobrodelni in promocijski projekti, ki so se izvajali že dosedaj, se morajo še bolj izpostaviti v smislu promocije vodilne vloge nogometa v slovenskem športu (in ne OKS-a);
13. Obvezni pogoji oz. licenca NZS za klubske managerje oz. tehnične direktorje.

SPINS

Ostale novice

Sorodne novice

Sponzorji