Novice

< nazaj

Domžalčani uspešno zaključili trening komunikacijskih spretnosti

Datum: 14.12.2016
Kot smo že pisali je Sindikat profesionalnih igralcev nogometa Slovenije (SPINS) v mesecu novembru, v dveh klubih Prve lige Telekom, začel z izvajanjem tečajev neformalnega vseživljenjskega izobraževanja na vsebinskem področju osnovnih komunikacijskih spretnosti. Nogometaši NK Domžale in ND Gorica so bili tako prvi, ki so imeli priložnost doživeti novo izkušnjo izobraževanja, v sklopu obveznosti, ki jih opravljajo v klubu.
 
Način in izvedba tovrstnih tečajev usposabljanja je popolna novost na področju športa v Republiki Sloveniji, zato so si predstavniki SPINS močno prizadevali, da bo odziv slušateljev in vodstev nogometnih klubov karseda pozitiven.
 
Včeraj je bil za nogometaše NK Domžale prav poseben dan. Kot prvi izmed desetih prvoligaških klubov, so namreč zaključili petnajsturno izobraževanje in ob zaključku le tega prejeli potrdila o udeležbi in vsebinah, ki so jih v tem času osvojili. Po podelitvi potrdil je vladalo pozitivno vzdušje, kakršen je bil tudi splošen odziv nogometašev ob koncu izobraževanja. Večina je mnenja, da so tovrstne aktivnosti izredno koristne za profesionalne športnike, ki na takšen način bogatijo svojo osebnost tudi izven športnega igrišča. ”Izobraževanje, tako formalno kot neformalno, ima danes za športnike izjemen pomen. Še posebej za tiste, ki se bližajo koncu svoje športne poti. Vsebine, ki smo jih osvojili so izredno uporabne in nam bodo v prihodnosti vsekakor koristile,” je dodal kapetan Domžalčanov, Luka Žinko.
 
Na treningu komunikacijskih spretnosti so športniki razvijali spretnosti potrebne za učinkovito in ustrezno komuniciranje tako v zasebnem kot tudi poslovnem svetu. Razvijali so sposobnosti učinkovitega komuniciranja tako v ustni kot pisni obliki in preko različnih medijev.  Še zlasti se je skozi vse vsebine poudarjalo, da so načini komuniciranja na različnih nivojih popolnoma različni. Komunikacija s prijatelji ali družino je eno, za komuniciranje z javnostjo in poslovno komuniciranje po zaključku kariere pa mora športnik razviti druge sposobnosti.
 
Razvijali so torej sposobnosti potrebne za učinkovito in konstruktivno sodelovanje v njihovem družbenem in delovnem okolju, vključno s sposobnostjo reševanja konfliktov, ki se pri tem pojavijo. Metode dela so bile osredotočene na prakso in aktivno delo udeležencev, kar omogoča hitro osvajanje znanj in spretnosti ter prenos le teh v vsakdanje življenje. Vsebina predavanj je bila prilagojena posameznim skupinam oziroma posameznikom, glede na predhodno znanje in izkušnje s področja, ki so ga bodo vsebine zajemale.

Ostale novice

Sorodne novice

Sponzorji