Novice

< nazaj

Enotna pogodba odslej obvezna tudi za trenerje

Datum: 3.6.2021
Prizadevanja sindikata SPINS, da bi tudi trenerjem omogočili enako pravno varstvo kot profesionalnim nogometašem, so se sedaj uresničila. Takoj po uvedbi enotnih pogodb za nogometaše, v letu 2018, je sindikat SPINS zaznal veliko vrzel pri (ne)spoštovanju statusnih pravic trenerjev. Z uvedbo neodvisne arbitraže pri NZS je sicer že naredil korak naprej pri zaščiti njihovih pravic, a se pri tem ni ustavil.
 
V okviru socialnega dialoga v nogometu, med relevantnimi deležniki (ZNTS, klubi in NZS) je SPINS za trenerje predlagal statusno ureditev pravic po vzoru nogometašev, ki svoje delo opravljajo v Sloveniji. Sledila je ustanovitev delovne skupine strokovnjakov (Bojan Prašnikar, dr. Zdenko Verdenik, Simon Rožman, Matjaž Jakopič, Oliver Bogatinov), s katero je sindikat pripravil prvi osnutek enotne pogodbe za trenerje in ga tudi uradno potrdil na svoji skupščini, decembra 2019. Dokument je bil kasneje pregledan in načelno potrjen s strani upravnega odbora Zveze nogometnih trenerjev Slovenije ZNTS, Komisije za profesionalni nogomet NZS in IO NZS, ki je sprejel sklep o implementaciji “zaprte” enotne pogodbe med nogometnimi trenerji in nogometnimi klubi. Gre za prvo pogodbo v takšni obliki na svetu.

Enotna pogodba o delu trenerja vsebuje vse bistvene zahteve, ki jih narekuje FIFA v okrožnici št. 1743 in predvideva reševanje sporov znotraj nogometnih forumov. Novosti, ki jih nacionalnim zvezam narekuje FIFA pripomorejo k zagotovitvi varnega in stabilnega okolja v katerem delujejo nogometni klubi in trenerji. Navedene dopolnitve bodo upoštevane pri dopolnitvah Pravilnika o statusu in registraciji igralcev, ki bo po novem vseboval tudi relevantne določbe v zvezi z nogometnimi trenerji. 

Enotno pogodbo morajo od 1. julija 2021 dalje pri sklepanju pogodb s trenerji obvezno uporabljati vsi klubi, ki s trenerji na novo sklepajo profesionalne pogodbe, predvsem pa klubi 1. SNL, 2. SNL in SŽNL. Prav tako se predlaga, da se obstoječe pogodbe med klubi in trenerji uskladijo s predlogom enotne pogodbe o delu trenerja do konca leta 2021. Sklepanje pogodb med pogodenimi strankami na nižjih ravneh je priporočljivo. 

V skladu z definicijo trenerja na podlagi FIFA predpisov, se enotna pogodba o delu trenerja uporablja za glavne trenerje, pomočnike trenerja in trenerje vratarjev. 

V skladu z Zakonom o športu (ZSpo-1) se delo v športu lahko opravlja na podlagi civilnopravne pogodbe ali delovnopravne pogodbe, zato je pogodba pripravljena v civilnopravni in delovnopravni obliki. 

Sindikat SPINS bo po začetku priprav klubov 1. in 2. SNL sklical sestanek vseh trenerjev, na katerem bodo le ti podrobneje seznanjeni s posameznimi pogodbenimi določili in uporabo le teh v praksi.
 
Na spodnji povezavi si lahko ogledate:
-       Okrožnico NZS
-       Pogodbo v civilnopravni obliki
-       Pogodbo v delovnopravni obliki

Ostale novice

Sorodne novice

Sponzorji