Novice

< nazaj

FIFA in FIFPRO ustanovila ”garancijski” sklad za zaščito nogometašev

Datum: 3.3.2020
Svetovna nogometna zveza FIFA in Svetovno združenje nogometnih sindikatov FIFPRO sta dosegla dogovor o ustanovitvi tako imenovanega garancijskega sklada za zaščito nogometašev, katerega cilj je zagotoviti finančno podporo tistim igralcem, katerih klubi ne izpolnjujejo pogodbenih obveznosti in zaradi različnih razlogov (predvsem insolventnost kluba) nimajo možnosti, da bi plačila dogovorjena s klubi dobili izplačana.
 
FIFA je za sklad do leta 2022 namenila 16 milijonov dolarjev (USD), pri čemer bodo sredstva razdeljena na naslednji način: 3 milijone USD v letu 2020, 4 milijone USD leta 2021 in 4 milijone USD leta 2022, ter dodatnih 5 milijonov USD, namenjenih za retroaktivno zaščito plač igralcev za obdobje med julijem 2015 in junijem 2020.
 
Več nedavnih poročil, vključno z mednarodno raziskavo o zaposlovanju FIFPRO iz leta 2016: Delovni pogoji v profesionalnem nogometu - potrjuje povečanje števila primerov, ki vključujejo neizpolnjevanje pogodbenih obveznosti do igralcev po vsem svetu.
 
Leta 2019 je FIFA revidirala svoj disciplinski pravilnik, predvsem v smeri obravnave primerov neplačevanja plač igralcem v situacijah, v katerih so vpleteni tako imenovani športni nasledniki dolžniških klubov, t.i. novi klubi, ustanovljeni z glavnim ciljem izogibanja plačilu dolga svojih predhodnikov.
 
Sporazum predvideva ustanovitev nadzornega odbora, sestavljenega iz predstavnikov FIFA in FIFPRO, ki bo obravnaval vloge za izplačila iz sklada. Četudi izplačila iz sklada ne bodo pokrivala celotnega zneska plač, ki se dolguje igralcem, bo ta sklad slednjim predstavljal pomemben varnosti instrument.
 
Predsednik FIFA Gianni Infantino je pozdravil to novo pobudo in izjavil: "Ta sporazum in naša zaveza, da bomo pomagali igralcem v težkih razmerah, kažejo, kako interpretiramo svojo vlogo krovnega telesa svetovnega nogometa. Tu smo tudi zato, da pomagamo tistim, ki potrebujejo pomoč, zlasti v nogometni skupnosti in ta se začne pri igralcih, ki so ključne figure naše panoge."
 
Predsednik FIFPRO Philippe Piat je dejal: "V zadnjih petih letih smo zasledili primere v več kot 50 klubih v 20 državah, kjer so z neizpolnjevanjem obveznosti nogometaše pognali v negotovost in stisko. Ta sklad bo ponudil dragoceno podporo tistim igralcem in družinam, ki pomoč potrebujejo najbolj. Mnogi od teh klubov so razglasili stečaj, da se izognejo izplačilu neporavnanih obveznosti. FIFPRO se že dolgo bori proti tej brezobzirni praksi in se zahvaljuje FIFA, da se je do tega strožje opredelila tudi v svojem disciplinskem pravilniku. "
 
Ta novi mehanizem bo stopil v veljavo 1. julija 2020.
 
Nogometaši, ki menijo, da so upravičeni do ugodnosti iz sklada za zaščito igralcev, se lahko obrnejo na FIFPRO, in sicer na naslov: playerfund@fifpro.org
 
V prošnji za sredstva morate navesti vse dokaze in priložiti vso dokumentacijo, s katerimi razpolagate, na primer kopijo ustrezne pogodbe o igranju nogometa, odločbo sodišča, povzetek vašega položaja/statusa in podatke o statusu vašega nekdanjega kluba. Če bomo potrebovali dodatne informacije, se bo FIFPRO obrnil na vas.
 
Odločitev o odobritvi ali zavrnitvi vlog načeloma sprejme odbor, ki ga sestavljajo predstavniki FIFA in FIFPRO, enkrat letno.
 
Naj ponovno omenimo, da je sindikat SPINS v letu 2019 sklenil dogovor z Nogometno zvezo Slovenije in nogometnimi klubi 1. SNL, o ustanovitvi tako imenovanega Garancijskega sklada v Sloveniji, za katerega se je zavzemal vse od svoje ustanovitve. Sindikat je za sklad že namenil 50.000,00 EUR, enak znesek pa bo v sklad prispevala tudi Nogometna zveza Slovenije. Klubi se bodo do višine prispevka v sklad še opredelili.
 
Sindikat SPINS je sicer v letu 2017 izvedel prvo izplačilo iz ”garancijskega sklada”, inštituta oziroma ugodnosti za člane, ki je bila v tistem letu novost. Naj spomnimo, da se je vodstvo sindikata SPINS, po dolgih letih čakanja in prepričevanj socialnih partnerjev na področju nogometa odločilo, da samostojno ustanovi ”garancijski sklad”, v upanju, da bodo v prihodnje pri financiranju sklada sodelovali tudi ostali deležniki. V prvem letu delovanja sklada je sindikat SPINS zagotovil sredstva iz lastnih rezerv, z rebalansom proračuna za tekočo tekmovalno sezono. Pravico do sredstev iz sklada imajo izključno člani SPINS, in sicer pod enakimi pogoji, ki jih predvideva Pravilnik SPINS o pravni pomoči, torej da imajo nogometaši podpisane pristopne izjave in poravnano članarino na začetku tekmovalne sezone oziroma najmanj šest mesecev pred uveljavljanjem te pravice.
 
 

Ostale novice

Sorodne novice

Sponzorji