Novice

< nazaj

ILO pritrjuje: Športniki morajo biti zaščiteni s temeljnimi načeli in pravicami delovnega prava

Datum: 28.1.2020
Od 20. do 22. januarja 2020 je v Ženevi tri dni potekal dialog med delegacijami športnih sindikatov pod vodstvom Svetovnega združenja športnikov (WPA), organizacije delodajalcev in vlad ter se je zaključil s sprejemom sklepov v obliki  točk soglasja (points of consensus).

Izvršni direktor WPA Brendan Schwab je po forumu dejal: "Iz sklepov je jasno razvidno, da morajo odnosi s športniki v svetu športa temeljiti tudi na svobodi združevanja in učinkovitem priznavanju pravice do kolektivnega dogovarjanja, ne glede na obliko razmerja med športnikom in športnim društvom. Svobodne, neodvisne, močne in reprezentativne organizacije športnikov so zato ključnega pomena."

„To pomembno priznanje organa, ki je pristojno za dostojno delo po vsem svetu, je sledilo njegovemu prejšnjem poročilu, da se športniki spopadajo s številnimi izzivi na delovnem mestu. To je zadnja v vrsti zavez agencij Združenih narodov, ki zahtevajo zaščito in spoštovanje mednarodno priznanih človekovih pravic športnikov."

Drugi pomembni sklepi, skladni z uveljavljenimi politikami WPA, vključujejo zahtevo, da so osebni razvoj, fizično in duševno zdravje ter socialno počutje igralcev bistveni za programe razvoja športnikov in dvojne kariere, otroke pa morajo varovati politike, ki so skladne z njihovimi interesi in mednarodno priznanimi standardi.

Poleg tega, da sklepi zagotavljajo okvir za neposreden dialog med združenji športnikov, delodajalci in mednarodnimi športnimi zvezami, le ti predvidevajo tudi druge pomembne ukrepe, ki vključujejo:

1) Nadaljnje spremljanje in dialog na ravni ILO.

2) Raziskave na regionalni ravni.

3) Vlade morajo sprejeti zakone, ki bodo zagotovili skladnost z dostojnim delom športnikov.

4) Namenski ukrepi, ki bodo zagotovili dostojno delo športnikov.

Na forumu so bili prisotni člani WPA in druge organizacije športnikov, vključno s slovenskima sindikatoma športnikov SPINS in SŠS, ki jih je predstavljal predsednik Dejan Stefanović.

V dialogu je sodelovalo tudi več mednarodnih športnih zvez, vključno z Mednarodnim olimpijskim komitejem (MOK), Mednarodno nogometno federacijo (FIFA), Zvezo evropskih nogometnih zvez (UEFA), Mednarodno zvezo kolesarjev Unije (UCI) in Svetovno ragbi zvezo (IRB). Čeprav le te niso bile udeleženi v pogajanjih glede na tristransko strukturo ILO, imajo "druge zainteresirane strani" pomembno vlogo pri izpolnjevanju svojih odgovornosti in so del skupnih prizadevanj za zagotovitev dostojnega dela športnikov.

Ostale novice

Sorodne novice

Sponzorji