Novice

< nazaj

Sindikat SPINS izvršnemu odboru NZS predstavil svoje pobude

Datum: 11.11.2022
Namen obiska je bila predstavitev predlogov in pobud za izboljšanje pravno formalnega statusa nogometašev in nogometašic, ki jih je sindikat v preteklosti že naslavljal ožjemu vodstvu NZS in ostalim deležnikom na področju športa v Republiki Sloveniji.

Predsednik SPINS, Dejan Stefanović se je po kratki uvodni predstavitvi zgodovine in dela sindikata dotaknil statusa poklicnega športnika oziroma strokovnega delavca v športu / trenerja, ki je kljub “spornemu” obstoju še vedno davčno precej ugodno obravnavan. Negativna plat tovrstnega statusa se izkaže predvsem v primerih, ko klub (delodajalec) ne izpolnjuje redno svojih pogodbenih obveznosti do nogometašev, slednji pa so kljub temu obvezani do rednega plačevanja prispevkov in drugih dajatev državi. S tem se po mnenju sindikata ustvarja neregularno tekmovalno okolje, saj neredno prejemanje dohodkov močno vpliva na psihično počutje in motivacijo posameznikov ali celotnih ekip. Pobuda sindikata, ki je bila predstavljena izvršnemu odboru temelji na ideji, da bi klubi in organizator tekmovanja zagotovili sredstva za pravočasnost izplačil mesečnih prihodkov z ustanovitvijo finančnega sklada, ki bi se delno pokrival iz proračuna NZS ter predvsem iz deleža od prodaje televizijskih pravic. Sredstva namenjena klubom bi se v določenem odstotku zadržala v že omenjenem skladu, pravica do izplačila pa bi se aktivirala na zahtevo upravičenca, ki ni pravočasno prejel pogodbenih obveznosti. 
 
Stefanović je v nadaljevanju na člane izvršnega odbora naslovil pobudo, da bi sindikat SPINS po skoraj dvajsetih letih obstoja dobil uradno priznanje z vključitvijo njegovih predstavnikov v organe odločanja NZS in komisije, katerih vsebina dela se navezuje na statusne pravice ali pogoje nastopanja za nogometaše in trenerje. 

Prav tako je bilo izpostavljeno nekajletno zavzemanje sindikata za izenačitev določenih pogojev nastopanja nogometašic in nogometašev, ki zastopajo državne selekcije NZS. Ob tem predsednik SPINS ni pozabil na izjemno pomembne in aktualne vsebine, s katerimi se bodo morali v bližnji prihodnosti soočiti deležniki v nogometu, in sicer: odprava nadomestil za amaterje; problematika nadomestil za mlade igralce; priprava podlag za uvedbo štipendijskih pogodb; reaktivacija Zakona o premostitvenem zavarovanju športnikov; spremembe disciplinskega pravilnika in profesionalizacija disciplinskega sodnika;  iskanje najbolj učinkovitega načina reševanja disciplinskih postopkov (pohitritev postopkov); postavitev standardov v postopku, z ozirom na časovnico postopka in izrekom disciplinskih sankcij; itn. .

Člani IO NZS so predstavitev vsebin in pobud sindikata sprejeli pozitivno in pozdravili prisotnost predstavnikov SPINS na seji. Bili so mnenja, da so teme, ki jih je predstavil sindikat izjemno pomembne in da se jih morajo deležniki v nogometu, skupaj s sindikatom, lotiti strokovno, sistematično in postopoma, kar bo postopoma zagotavljalo zdravo in varno okolje za delo vseh nogometašev in nogom,etašic ter ostalih nogometnih delavcev. 
 
Pri sindikatu SPINS pričakujemo, da je bila tokratna predstavitev prva od mnogih, ki bo dejavneje vključila člane IO NZS v reševanje problematike slovenskega nogometa, za lepšo in boljšo skupno prihodnost. Predvidoma v naslednjem tednu, bo sindikat skupaj s predstavniki NZS določil naslednje korake pri postopnem uresničevanju skupaj začrtanih ciljev.

Ostale novice

Sorodne novice

Sponzorji