Novice

< nazaj

Konec avtonomije slovenskih športnih zvez glede urejanja statusnih vprašanj športnikov

Datum: 17.11.2023

Na podlagi več opravljenih razgovorov med Sindikatom športnikov Slovenije, Sindikatom profesionalnih igralcev nogometa Slovenije in predstavniki Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je omenjeno ministrstvo, dne 10.11. 2023, sindikatoma posredovalo pojasnilo, ki med drugim odgovarja na pomembni vprašanji glede pravice do kolektivnega dogovarjanja za člane obeh sindikatov in pravice do enake obravnave športnikov kot delavcev v Sloveniji.

V dopisu pristojno ministrstvo, poleg razlag iz ureditve v Zakonu o delovnih razmerjih ter obrazložitve statusa delavca in samozaposlene osebe, dodatno pojasnjuje, da je sklepanje kolektivnih pogodb svobodno in prostovoljno. Navaja tudi, da ni zakonskih zadržkov, da se ob upoštevanju svobodne volje posameznega delodajalca in predstavnikov športnikov oziroma nogometašev, sklepa (podjetniška) kolektivna pogodba, v kateri bi se stranki svobodno dogovorili za vsebine, ki bi bile predmet urejanja določenih vidikov razmerij med strankama in niso navedeni v Zakonu o kolektivnih pogodbah.

Pristojno ministrstvo hkrati opozorja, da splošni okvir za opravljanje dela v delovnem razmerju določa Zakon o delovnih razmerjih, ki na mestih, kjer zakon dopušča odstop od splošnih pravil, določa tudi način, kako je ta odstop mogoče ustvariti. Pri tem pa izrecno poudarja, da primeri in pogoji prenehanja delovnega razmerja nikakor niso in ne morejo biti prepuščeni svobodnemu in avtonomnemu urejanju panožnih športnih zvez.

Pristojno ministrstvo torej poudarja, da športne zveze nimajo popolnoma nobene pristojnosti mimo zakona urejati pravne posledice prenehanja pogodb med športniki in športnimi klubi, kar v praksi pomeni neveljavnost večine registracijskih predpisov slovenskih športnih zvez, ki urejajo status in pogoje prestopov športnikov med klubi.

Interes in cilj sindikatov športnikov v Sloveniji ni ustvarjati zmede, temveč predvsem ustrezno nadomestiti protipravne pravilnike športnih zvez ter z združenji športnih klubov skleniti veljavne kolektivne pogodbe, ki bi skladno z zakonom na zadovoljiv način uredile vse posebnosti dela v športu, pri čemer bi lahko zajemale tudi športnike s statusom samozaposlenih oseb. Ob razlagi iz tega pojasnila izhaja, da ni nobenih zakonskih ovir, ki bi le to preprečevale.

V kratkem bosta oba sindikata sklicala novinarsko konferenco s podrobnejšo obrazložitvijo nadaljnjih ravnanj ter zahtevo za nujno spremembo Zakona o športu v smeri kolektivnega dogovarjanja, ureditve sistemov nadomestil ter uvedbo štipendijskih pogodb, glede česar že dalj časa potekajo razgovori s predstavniki športnih klubov ter Ministrstvom za gospodarstvo, turizem in šport. Takrat bo več znano o ukrepih Inšpektorata za delo RS za zagotovitev načela enakopravnosti športnikov in drugih načel delovnega prava v slovenskem športu.

Povezava na objavljeno novico na spletni strani FIFPRO.

Ostale novice

Sorodne novice

Sponzorji