Novice

< nazaj

Konec poklicnega nogometa v Sloveniji

Datum: 24.2.2012

Združenje 1. SNL (ZNPL) in Nogometna zveza Slovenije (NZS) sta z zadnjimi ravnanji pokopala še zadnje upanje Sindikata profesionalnih igralcev nogometa Slovenije (SPINS), da v Sloveniji s socialnim dialogom presežemo medsebojna nasprotja ter primerno zaščitimo pravice slovenskih nogometašev.
Upravni odbor SPINS se je namreč na včerajšnji seji z zgražanjem seznanil z mnenjem Izvršnega odbora NZS, da ni pristojen oziroma nima podlage za spreminjanje odločbe Komisije za pritožbe ZNPL v primeru zahteve za odškodnino nogometaša Tineta Kravanje zoper nogometno društvo Gorica. V navedeni odločbi je namreč pritožbena komisija spremenila odločitev prvostopenjske komisije ZNPL, ki je bila v prid nogometaša, ter odločila, da lahko slovenski nogometni klubi samovoljno in na podlagi subjektivnih ter vnaprej neopredeljenih kriterijev upravičeno enostransko prekinejo profesionalno pogodbo, ki jo imajo za določen čas sklenjeno z nogometašem.

Po domače povedano, lahko od danes dalje vsak slovenski klub vsakemu nogometašu v Sloveniji očita, da bi moral namesto doseženih dveh golov na zadnji tekmi doseči najmanj štiri ter mu iz tega razloga enostransko prekine pogodbo, brez da bi bil klub deležen kakršne koli sankcije oziroma, da bi bil igralec iz tega razloga deležen kakršne koli odškodnine. Še več, če klub na ta način prekine pogodbo nogometašu po začetku spomladanskega dela prvenstva, le ta do naslednjega prestopnega roka sploh ne more prestopiti v noben drugi klub.

Sprejeta odločitev je v popolnem nasprotju s pravili FIFA ter s tem tudi v nasprotju s pravilniki NZS, ki so povzeti po pravilnikih FIFA. Nasprotuje tudi praksi vseh držav EU v nogometu in pravu EU, ne upošteva dokazov, ki so bili priloženi zahtevi na prvi stopnji (odločbe FIFA DRC), dolgoletni jurisprudenci FIFA DRC in CAS, ne upošteva načela pogodbene stabilnosti pravilnika FIFA in NZS ter osnovnih načel civilnega prava, načela enakopravnosti pogodbenih strank ter pravne gotovosti.
Pritožbena komisija ZNPL, ki jo sestavljajo izključno predstavniki klubov, je sploh prvič spremenila odločitev (delno) neodvisne komisije prve stopnje ZNPL, ki je sestavljena iz tudi predstavnikov, ki jih je predlagal sindikat SPINS. Dejstvo namreč je, da ZNPL in NZS že več let kršita določilo iz statuta NZS o neodvisnem razsojanju sporov, ki ga med drugim zahtevata tudi FIFA in UEFA ter memorandum med svetovnim združenjem nogometnih sindikatov FIFPro ter FIFA in UEFA. Več let je zanemarjen tudi dogovor, ki je bil med SPINS in ZNPL dosežen po protestu nogometašev leta 2004, kjer sta se obe organizaciji zavezali k spoštovanju navedenih načel. Odločitev krši tudi sporazum o sodelovanju med SPINS in ZNPL, ki je bil predstavljen na novinarski konferenci 22. 12. 2008. Le ta predvideva spoštovanje minimalnih zahtev FIFA za enotno pogodbo, ki med drugim določa tudi neodvisno razsojanje sporov.

Z ozirom na navedene kršitve v sindikatu SPINS našim članom in javnosti sporočamo, da v Sloveniji slovenskim nogometašem ni več možno zagotavljati primerne pravne varnosti in delovnega okolja, ki bi omogočal profesionalno ukvarjanje z nogometom ter iz tega razloga napovedujemo uporabo vseh sindikalnih ukrepov, ki jih imamo na voljo, vključno s stavko. Tuji nogometaši bodo namreč v primeru podobnih kršitev še vedno lahko uporabili zaščito mednarodne arbitraže, slovenski fantje pa so zopet diskriminirani ter na milost in nemilost prepuščeni volji birokratskih despotov v klubih in predvsem v Izvršnem odboru NZS.

Izjavi za javnost prilagamo zahtevo za pravno varstvo in obe odločbi v primeru Kravanja.

Vse zahteve SPINS do NZS najdete tukaj.

Ostale novice

Sorodne novice

Sponzorji